Usvojen Program rada i plan aktivnosti Asocijacije žena SBiH KV TK za 2018.godinu

UTuzla, 15.02.2018.godine, održan je sastanak Asocijacije žena Stranke za BiH KV TK Tuzla na kojem su prisustvovale predstavnice iz općinskih savjeta i gradskog savjeta Stranke za BiH sa područja Tuzlanskog kantona.

Na sastanku je prezentiran i usvojen Program rada i plan aktivnosti Asocijacije žena SBiH KV TK za 2018.godinu.

Doprinos žena  u svakodnevnim javnim, političkim i drugim sferama života zauzma veoma bitnu ulogu pa tako i u radu političkih partija.

Imajući u vidu da je ovo izborna godina Asocijacija žena SBiH KV TK  ima u planu da kroz svoje aktivnosti koje se sastoje od afirmacije žena u politici, organizovanjem javnih tribina, radionica, predavanja i neizostavnog  druženja žena ukaže na važnost i potrebu za angažovanjem žena u politici, veću zastupljenost na izbornim listama za sve nivoe vlasti,  odgovarajućoj zastupljenosti žena u svim stranačkim organima, kod predlaganja kandidata za značajne funkcije,  kao i većoj zastupljenosti žena u izvršnim i zakonodavnim strukturama vlasti na svim nivoima.

Naročitu pažnju  Asocijacija žena SBiH KV TK  usmjerit će na poboljšanje  pozicija žena  u društvu i bazirat će se na  nekoliko segmenata kao što su: savremena i jednaka prava žena u savremenoj svakodnevnici; žene slobodne od fizičkog i ekonomskog nasilja nad njima; adekvatna i dostupna briga za žensko zdravlje; žena treće dobi aktivna u lokalnoj zajednici; cjeloživotno obrazovanje žena – učenje za bolji život; žene za sigurnu, zdravu i funkcionalnu zajednicu; ekonomsko osnaživanje i jačanje žene.

This slideshow requires JavaScript.

Press služba SBiH KV TK Tuzla

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara