Usvojen Program javnih investicija TK 2018-20.

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018-2020. godina. Ovo je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora.

Reha Centar

Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara