Usvojen izvještaj o provedenoj eksternoj maturi

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/18. godini. Za polaganje Eksterne mature bilo je prijavljeno i polaganju je pristupilo 4136 učenika. Pored navedenog broja učenika prijavilo se i 55 učenika koji su osnovnu školu pohađali izvan našeg Kantona. Prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 61,53 % osvojenih bodova. U usporedbi sa rezultatima polaganje eksterne mature sa prosječnim rezultatom iz 2016. godine 57,19% i 2017. godine 60,08 %, može se konstatovati da je prosječan uspjeh poboljšan za 1,45 % u odnosu na 2017. godinu i 4,34 % u odnosu na 2016. godinu.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara