Uslovi za osamostaljivanje Uprave policije

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Ovo je rezultat činjenice da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, kojim su osigurani uslovi za efikasniju realizaciju diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave policije.

Reha Centar

Kako bi se osigurali uslovi za funkcionisanje Uprave policije kao budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije, neophodno je unutrašnju organizaciju Ministarstva i Uprave policije prilagoditi novim potrebama, tako što će se uspostaviti nove ili prilagoditi postojeće osnovne organizacione jedinice.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara