Uskoro rješavanje pitanja finansiranja ustanova kulture u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o aktivnostima poduzetim u cilju definisanja odnosa između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u vezi sa statusom ustanova kulture.

Reha Centar

Kako je u Informaciji navedeno, nakon nekoliko održanih sastanaka sa predstavnicima Grada Tuzla postignut je dogovor kojim je predviđeno da Grad Tuzla u potpunosti preuzme osnivačka prava i obaveze nad Javnom ustanovom Međunarodna galerija portreta u Tuzli, te da se osnivačka prava i obaveze nad javnim ustanovama Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ u Tuzli i Narodno pozorište u Tuzli raspodijele između Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

Tom raspodjelom omjer osnivačkih prava i obaveza u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ u Tuzli bio bi 70:30%, a omjer osnivačkih prava i obaveza u JU Narodno pozorište u Tuzli 51:49%. U obje ustanove većinski postotak imat će Tuzlanski kanton.

Pored navedenog dogovoren je i mjesečni osnov za finansiranje rada ove dvije ustanove te da će poslovati kao budžetski korisnici u sklopu Trezora Tuzlanskog kantona od 01. aprila 2017. godine, od kada bi počela i primjena ugovora koji bi u skladu sa navedenim dogovorom trebali biti potpisani. Shodno naedenom Vlada je danas donesenim zaključkom zadužila Ministartvo finansija da u Prijedlogu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu planira sredstva za JU Međunarodna galerija portreta u Tuzli, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ u Tuzli i JU Narodno pozorište u Tuzli u skladu sa prijedlogom plana koji je dostavljen od strane Ministartva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Shodno svemu navedenom Vlada je danas prihvatila i tekst Protokola o redoslijedu aktivnosti u vezi sa regulisanjem međusobnih prava i obaveza Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla povodom ostvarivanja osnivačkih prava i obaveza koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa predstvnikom Grada Tuzla potpiše ovaj protokol.

Nakon toga, za provedbu navedenih dogovora, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Tuzla i Skupština Tuzlanskog kantona donesu odgovarajuće odluke o prenošenju i preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad ovim ustanovama kulture, na osnovu čega će se potpisati ugovori o prenošenju i preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara