Upriličena prezentacija Saobraćajno-prostornog koncepta grada Tuzla

Rental Travel

Predstavnici kompanije „Metron“ A.G. Brugg iz Švajcarske u saradnji sa predstavnicima Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica Grada Tuzla i JP Saobraćaj i komunikacije d.o.o. Tuzla danas su za vijećnike Gradskog vijeća Tuzla upriličili prezentaciju Saobraćajno-prostornog koncepta Tuzle.

Reha Centar

Saobraćajno-prostorni koncept bi trebao biti glavni strateški dokument iz područja saobraćajnog i prostornog planiranja za grad Tuzlu. Osnovna svrha i cilj koncepta je poticanje korištenja održivih oblika saobraćaja poput biciklističkog i pješačkog saobraćaja, te javnog prevoza kako bi došlo do poboljšanja načina mobilnosti građana na području Grada Tuzla, te zaštitila okolina i smanjili negativni uticaji motorizovanog saobraćaja na naselja i život građana.

Ciljevi prezentiranog koncepta su:

  • Efikasan javni prevoz: stvoriti uslove za povećano korištenje usluga javnog prevoza razvijanjem pouzdanog, tačnog i sigurnog sistema javnog prevoza.
  • Obezbjediti efikasnu, sigurnu i atraktivnu mrežu pješačkih staza (da bi se to postiglo, moraju biti uklonjene razne lokalizirane slabe tačke).
  • Podići atraktivnost javnog prostora za pješake.
  • Povećati sigurnost pješaka.

Današnja rezentacija održana je u zgradi BIT Centra III u Ulici Malkočeva broj 1 u Tuzli (zgrada u dvorištu Elektrotehničkog fakulteta) kao uvod u raspravu o ovom važnom dokumentu, koja će se voditi na trinaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, 30.09.2015. godine, o čemu su vijećnici ranije obaviješteni.

Dokumenti

 

Galerija fotografija

 

Komentari

Komentara