Upriličena prezentacija poslovnih ideja učesnika YEP inkubatora

Spread the love
Menprom

Grad Tuzla i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), kojeg podržava Vlada Švicarske, upriličili su prezentaciju poslovnih ideja učesnika YEP inkubatora poslovnih ideja iz Tuzle, u petak 12.10.2018. godine, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Predstavljeno je ukupno 10 učesnika YEP inkubatora poslovnih ideja, koji su izradili poslovne planove, koji će, nakon što budu pozitivno ocijenjeni, dobiti mentorsku i finansijsku podršku u realizaciji poslovnih ideja.

Reha Centar

“Nama je veoma drago što i na ovaj način možemo podržati mlade i njihove poslovne ideje, od početnog slova na papiru pa sve do realizacije. Podržani će biti oni projekti za koje komisija procijeni da imaju perspektivu i da je njihova realizacija moguća. Ranije je u Tuzli održana edukacija po pitanju izrade i pisanja projekata poslovnih ideja, a danas je prezentovano deset ideja, naših mladih, koje će ocjenjivati komisija. Na ovaj način Grad Tuzla je pokazao sinergiju sa nevladinim sektorom, u projektima koji za cilj imaju zapošljavanje i samozapošljavanje, a kako bi se spriječio odlazak mladih iz Tuzle i BiH. Grad Tuzla je poznat kao sredina sa ugodnim ambijentom za život mladih i svih ostalih generacija i ovo je još jedan korak koji potvrđuje te ideje. Pored ovih aktivnosti, iz budžeta grada, kroz razne projekte i programme podržavamo zapošljavanje, samozapošljavanje i start-upove. Putem ureda za poduzetnike, pomažemo realizaciju svih poslovnih ideja i pružamo savjetodavne usluge, u cilju otvaranja novih preduzeća i stvaranja uslova za nova radna mjesta”, izjavio je pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Zijad Lugavić.

sdr

Grad Tuzla je jedna od 33 lokalne zajednice sa kojima je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pokrenuo YEP Inkubator poslovnih ideja. U proteklom periodu, od ukupno 1.200 aplikacija, u inkubaciju je ušlo 600 odabranih kandidata, kroz ukupno 22 grupe, u 33 lokalne zajednice. Nakon formiranja grupa, kroz YEP inkubator je pokrenuta aktivnost sa preko 300 dana treninga, realizovanih u periodu od četiri mjeseca, u periodu mart–juni, i preko 130 dana mentorske podrške preduzetnicima, u finalizaciji svojih poslovnih planova. Kao rezultat toga, 260 polaznika inkubatora je razvilo detaljne biznis planove i dobilo certifikate o uspješno završenoj obuci kroz YEP inkubator. Do sada je svoje poslovne poduhvate predstavilo 155 preduzetnika, od čega su, od strane stručne komisije, pozitivno ocijenjene 124 poslovne ideje. Ove poslovne ideje time su dobile mogućnost finansiranja kroz mehanizme YEP inkubatora: bespovratna finansijska podrška do iznosa od 5.000 KM ili konvertibilni zajam, investicija, do iznosa od 50.000 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara