Uprava GIKIL-a kod premijera Gutića

Rental Travel

Kako bi se direktno upoznao sa problemima s kojima se u svom poslovanju suočava Global ispat koksna industrija (GIKIL) iz Lukavca premijer Tuzlanskog kantona danas se susreo sa generalnim direktorom Kompanije Debasish Gangulyjem i njegovim saradnicima. Razgovaralo se o podršci Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, kao i skorašnjih dešavanja u vezi sa sudskim sporovima koje su firme „Inkometal“ AG Cirih iz Švicarske i „Kemokompleks“ d.o.o. Zagreb iz Hrvatske pokrenule protiv jednog od suosnivača GIKIL-a, Koksno – hemijskog kombinata d.d. iz Lukavca.

Reha Centar

Zaključeno je da će svi privredni subjekti na području Tuzlanskog kantona u Vladi imati partnera s kojim će u okvirima zakona i realnih mogućnosti zajedno pokušati iznaći najbolja rješenja za probleme s kojim se budu susretali.

„Porezna politika i visina doprinosa koji se uplaćuju je nešto na što se žali veliki broj privrednih subjekata i što vide kao otežavajuću okolnost u poslovanju. Iako su ova ali i neka druga pitanja u nadležnosti federalnih organa vlasti, to nas ne amnestira da mi sa svoje strane iniciramo izmjene propisa koji definiraju ove poteškoće i tako pokušamo pomoći privredi“, istakao je Premijer Gutić, te dodao da Vlada već analizira kantonalne propise čijim će eventualnim direktnim izmjenama pokušati olakšati poslovanje privrednih društava.

Također, zaključeno je da se u narednom periodu Ministarstvu dostavi dokumentacija u vezi sa pokrenutim sudskim tužbama prema Koksno – hemijskom kombinatu, kako bi se mogla sagledati cjelokupna situacija, shodno tome zauzeti određena stajališta i poduzeti konkretne mjere.

Osim premijera Gutića i direktora Gangulyja, sastanku su prisustvovali zamjenik generalnog direktora GIKIL-a Suad Dubravić, izvršni komercijalni direktor Sulejman Pučić i sekretar Društva Erna Mehmedović, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović, sekretar Ministarstva finansija TK Merima Hajdarević i pomoćnik Ministra industrije, energetike i rudarstva Ishak Gergić.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara