Univerzitet u Tuzli dobio prolaznu ocjenu Vlade TK

Menprom

Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2013. godinu. Prema izvještaju Univerzitet je u 2013. godini poslovao uspješno i ostvarenim prihodima uspio pokriti stvorene obaveze. Ostvareni su ukupni prihodi Univerziteta u iznosu od 30.405.795,68 KM, a iz prethodne godine je preneseno 4.280.231,64 KM, te su ukupno raspoloživa sredstva u 2013. godini iznosila 34.686.027,32 KM. Broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine iznosio 709, a u istom periodu prethodne godine 723, što znači da je broj zaposlenih u toku budžetske 2013. godine smanjen za 14 zaposlenika. Univerzitet ima 14 organizacionih jedinica od dega 12 fakulteta, Akademiju i Studentski centar.

Reha Centar

Na Univerzitetu u Tuzli u 2013. godini odbranjeno je utupno 59 doktorskih disertacija, i to četiri iz oblasti tehničkih nauka, 11 iz oblasti društvenih nauka, jedna iz oblasti humanističkih, osam iz oblasti prirodnih i 33 iz oblasti medicinskih nauka. Univerzitet u Tuzli je definisao kao svoje strateške ciljeve osiguranje kvaliteta i kontinuitet učenja na sva tri ciklusa studija, osiguranje akreditacije, razvoj i unapređenje Univerziteta kao generatora sveukupnog društvenog razvoja TK i cijele BiH. Kao ciljevi su navedeni i održivost i razvoj studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu, razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada, interncionalizaciju i integraciju Univerziteta u evropski prostor visokog obrazovanja.

Odjel za informisanje Vlade TK – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara