Univerzalna škola spota „Bubamara“ pokreće školu fudbala za  dječake i djevojčice do 11 godina

Spread the love
Škola fudbala „Bubamara“ zasnovana je na ideji da se program prilagodi mladim fudbalerima kako bi se maksimalno iskoristili njihovi potencijali.
Program će biti konstruisan na bazi provedenih testiranja, a na osnovu dobijenih rezultata, formirat će se grupe.
Rental Travel

Treba naglasiti da će djeca raditi u grupama od maksimalno 12:15 dječaka i djevojčica. Testiranja koja će se provoditi kvartalno, će obuhvatati:

Reha Centar
  • testiranja antropometrijskih  karakteristika,
  • motoričkih i situaciono motoričkih sposobnosti 

Na ovaj način, roditelji će imati mogućnost praćenja napretka svoje djece, a treneri će imati mogućnost praćenja efekata i korigovanja programa rada, ukoliko to bude potrebno.

Treninzi će se provoditi u manjim grupama kako bi bili u mogućnosti posvetiti dovoljno pažnje svakom djetetu ponaosob.

Škola fudbala ima više ciljeva. Primarni cilj je formiranje kvalitetnih fudbalera, ali u ovom uzrastu je vrlo važan svestrani razvoj svakog djeteta, jer bez toga nema kvalitetnog fudbalera, tako da se program sastoji od specifičnih, ali i vježbi koje su usmjerene na ravnomijeran razvoj mladih sportista.

U rad sa fudbalerima će biti uključen stručan kadar, koji ima veliko iskustvo u radu sa svim uzrasnim kategorijama.

Albume sa slikama možete pogledati na stranicama:

UNIVERZALNA ŠKOLA SPORTA BUBAMARA

INDIVIDUALNI TRENING SA SPORTISTIMA TUZLE

Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone:

Alen 061/717-287, Nermin 061/575-907, Haris 062/561-751

Prvi termin treninga/ testiranja održat će se 29.08 od 19-20 sati, fudbalski teren na Banji kod restorana Zlatnik.

M.T.

Komentari

Komentara