UNESCO pokrovitelj 33. Internacionalnog Festivala Sarajevo “Sarajevska zima”

Spread the love
Rental Travel

Generalna direktorica agencije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO Irina Bokova obavijestila je Adila Osmanovića, ministra Civilnih polova BiH i predsjednika Državne komisije za UNESCO, da prihvata pokroviteljstvo nad 33. Internacionalnim festivalom Sarajevo „Sarajevska zima“ 2017.

Reha Centar

“Drago mi je da mogu istaći da je ovaj događaj konzistentan sa nastojanjima Organizacije da promoviše kulturu i jezičke različitosti putem umjetnosti. Štaviše, uvjerena sam da će doprinijeti podizanju svijesti o važnosti stvaranja gostoprimljivog okruženja za interkulturalni dijalog.

Zbog toga, sa zadovoljstvom, prihvatam da UNESCO bude pokrovitelj ovog događaja.“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara