Unapređenje komunalne infrastrukture na prostoru oko UKC-a

Rental Travel

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović u prisustvu saradnika, održao je u četvrtak, 19. 02. 2015. godine, sastanak sa direktorom Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, dr. Nešadom Hotićem.

Reha Centar

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju komunalne infrastrukture na prostoru oko UKC-a Tuzla sa akcentom na izgradnju neophodnih parking prostora i o uređenju rasvjete te putnih pravaca prema ovoj ustanovi, uključujući i pješačke staze (trotoare).

Gradonačelnik Imamović je informisao direktora UKC-a da su Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP Saobraćaj i komunikacije pripremili svu potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju najmanje 100 novih parking mjesta u toku tekuće godine, na prostoru oko UKC-a, što uključuje i projekte poboljšanja javne rasvjete, kao i uređenja prostora za kretanje pješaka (trotoara).

Projektom je planirano da radovi na realizaciji prve faze izgradnje parkinga započnu u drugoj polovini mjeseca marta, ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale.

S obzirom na potrebe UKC-a, odnosno korisnika njihovih usluga, gradonačelnik i njegovi saradnici su prezentirali i buduće planove unapređenja komunalne infrastrukture, koje će doprinijeti višem stepenu iskorištenosti površina za potrebe uposlenika i korisnika usluga UKC-a Tuzla.

Gradonačelnik Imamović je iskoristio priliku da čestita dr. Hotiću na uspjesima koje UKC Tuzla postiže u pružanju zdravstvenih usluga građanima Tuzle i kantona, kao i na primjeni savremenih metoda u liječenju, čime je UKC Tuzla postao regionalni lider, pa i centar izvrsnosti u pružanju širokog raspona zdravstvenih usluga.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara