Uklanjanje devastiranog objekta „Stare pošte-Biblioteke“

Rental Travel

Promjena režima saobraćaja u ulicama Kulina Bana, Atik Mahala i Stari Grad za period 20.11.2015 do 18.12.2015 godine.

Reha Centar

Obavještavamo cijenjene građane da će Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla shodno Zaključku o izvršenju Rješenja broj 08-23-2780/15-PA početi sa aktivnostima uklanjanja tonjenjem devastiranog objekta „Stare pošte-Biblioteke“ dana 20.11.2015 godine pa do završetka poslova, a ne duže od 18.12.2015 godine. U tom cilju je Policijska uprava Tuzla donijela Naredbu o režimu saobraćaja za vrijeme izvođenja radova u ulicama Atik Mahala, Stari Grad i Kulina Bana u Tuzli, i to:

  1. U ulici Kulina Bana kod objekta „Tehnograd“ u dužini oko 150 m, saobraćaj će biti u potpunosti obustavljen gledano iz pravca raskrsnice „Skver“ prema raskrsnici „Tenis“ i presusmjeren u jednu saobraćajnu traku na sjevernoj kolovoznoj traci ulice Kulina Bana.
  2. Ulica Atik Mahala od raskrsnice „Skver“ do zgrade Privredne komore TK će umjesto jednosmjernog saobraćaja biti ulica sa saobraćajem u oba smjera;
  3. U ulici Stari Grad će u potpunosti biti obustavljen saobraćaj, osim za vozila izvođača radova;

Molimo cijenjene građane da u vremenu promjene režima saobraćaja koriste i alternativne pravce kako bi se rasteretio saobraćaj na navedenim ulicama.

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla

Komentari

Komentara