UKC Tuzla dobio mobilnu ginekološku jedinicu

Rental Travel

Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio mobilnu ginekološku jedinicu, koja će koristiti za pre i post natalnu skrb i bezbjedan porod žena u ruralnim krajevima. Ambulantno vozilo je opremljeno ginekološkim stolom, ultrazvučnom i drugom potrebnom opremom koja će koristi u poboljšanju zdravstvene zaštite za žensku populaciju iz udaljenih područja Tuzlanskog kantona koji su u prethodnoj godini bili zahvaćeni poplavama i klizištima.

Reha Centar

Sredstva za nabavku mobilne ginekološke jedinice osigurao je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije u okviru UN-ovog Programa oporavka od poplava. Podršku projektu dali su i Razvojni program i Populacijski fond Ujedinjenih nacija.

Predstavnica populacijskog fonda UN-a za BiH Doina Bologa kazala je da u BiH postoji jako puno udaljenih mjesta, te da ovakva mobilna ambulanta predstavlja rješenje za unapređenje usluga pacijentima.
“Nakon poplava i klizišta prošle godine sa enitetskim ministarstvima zdravstva napravili smo procjenu spolnog i reproduktivnog zdravlja i došli do zaključka da su prirodne nepogode ostavile utjecaj na to područje. Ovaj dio programa doprinijet će unapređenju usluga pacijentima. Univerzitetski klinički centar Tuzla opslužuje veliki broj pacijenata, a mobilna ambulanta je dobro rješenje” kazala je dr. Bologa.

ukc tuzla

Ispred Razvojnog programa UN-a prisutnima se obratila zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a Zahira Virani koja je istakla da ovakvi projekti za cilj imaju pomoć pri oporavku nakon poplava, ali i unapređenje života ljudi. Do sada je, prema njenim riječima, u okviru ovog projekta potpora pružena za obnovu 90 škola i 17 zdravstvenih ustanova.

Prema riječima pomoćnika ministra zdravstva FBiH Gorana Čerkeza ovaj projekat predstavlja rezultat izuzetno dobre saradnje UN-ovih agencija, ministarstava zdravstva i Crvenog križa. On je kazao da nabavka mobilnih jedinica za Tuzlu i Doboj predstavlja pomoć zdravstvenim institucijama nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta, jer je zdravstveni sektor jedan od rijetkih koji je za vrijeme prirodnih nepogoda odgovorio na adekvatan način.

Donatorima se zahvalio direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doc. dr. Nešad Hotić koji je istakao važnost današnje donacije koja će uticati na poboljšanje zdravstvene usluge i zaštite za žensku populaciju.

“Veliko mi je zadovoljstvo da su predstavnici Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije uz Razvojni program i Populacijski fond Ujedinjenih nacija prepoznali Univerzitetski klinički centar Tuzla kao ustanovu koja će provesti projekat mobilne zaštite u cilju unaprjeđenja dijagnostike i tretmana ženske populacije”, kazao je doc. dr. Hotić.

aktuelno.ba
 

Komentari

Komentara