UKC Tuzla dobavljačima duguje preko 44 miliona KM

Spread the love
Rental Travel

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 1.1. – 31.12.2013. godine. Prema Izvještaju tokom protekle godine ukupno urađeno je 3.197.745 pregleda i usluga što je za 3,4% više u odnosu na isti period prethodne godine. Hospitalizirano je 45.779 bolesnika, prosječna dužina liječenja ostvarena je u trajanju od 6,92 dana,  ukupno je izvršeno 24.666 različitih operacija.

Reha Centar

Smanjenje iskorištenosti posteljnog fonda rezultat je organizovanja dnevne bolnice i dnevne hirurgije, kao i otpuštanja preko vikenda pacijenata koji ne zahtijevaju intenzivan bolnički tretman. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od više 100 miliona KM, a plan je izvršen sa 96,28%.  Prihodi od operativnih aktivnosti manji su u odnosu na plansku projekciju za 3%.

Obaveze prema dobavljačima iznose 44 miliona KM a riječ je o isporuci lijekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala i implantata, osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, za isporuku hrane i  vanjske usluge. Tokom 2013. godine rješena su osnivačka prava nad JZU UKC Tuzla, a po osnovu istih su suosnivači Skupština Tuzlanskog kantona i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu za očekivati je da će biti regulisani međusobni odnosi suosnivača potpisivanjem Ugovora koji je trenutno u fazi izrade. Također, jedan od bitnih momenata koji bi trebao da utiče na dalje poslovanje JZU UKC Tuzla su usvojene Mjere za prevazilaženje postojećeg stanja sa Prijedlogom sanacije deficita odnosno gubitka JZU UKC Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara