Ubrzo počinju radovi na koritu rijeke Jale, na području MZ Simin Han

Menprom

U cilju implementacije Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (FERP), danas su u zgradi Gradske uprave potpisani ugovori za realizaciju projekta Regulacija korita rijeke Jale – III faza.

Reha Centar

Gradu Tuzla su u skladu sa uslovima Projekta „Hitnog oporavka od poplava – FERP”, odobrena grant sredstva u ukupnom iznosu od 4.199.559,00 KM.

U ime Vlade Federacije BiH, ugovor je potpisao direktor Jedinice za implementaciju projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Alojz Dunđer, istakavši da je riječ o projektu koji se realizuje u okviru komponente 2A, finansiranog od strane Svjetske banke:

„Osnovni razlog današnje posjete je potpisivanje ugovora za sanaciju, odnosno regulaciju, korita rijeke Jale u dužini od 800m, ukupne vrijednosti investicije 1.700,000 KM. Rok za izvođenje radova je 5 mjeseci ili 150 kalendarskih dana. Ovaj projekat je jedan od dva projekta, koji se na području Grada Tuzla finansiraju u okviru prve faze sanacije, odnosno rekonstrukcije šteta od poplava, a koji finansira Vlada Federacije BiH iz kreditne linije Svjetske Banke“.

U ime Grada Tuzla, ugovor je potpisao gradonačelnik Jasmin Imamović, navodeći da je ovo jako dobar projekat, nakon čije implementacije će korito Jale biti definitivno pod kontrolom.

„Osvojili smo grant tj poklon Svjetske banke u vidu bespovratnih sredstava. Radi se o 4.199.559,00 KM, a danas smo potpisali ugovore za realizaciju prvog dijela, u iznosu od 1.700.000 KM. Službe su uspješno odradile svoj dio posla i obaveza, a implementator sredstava je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Svjetska banka odabrala je izvođača radova firmu Roading d.o.o. Gračanica. Nakon potpisivanje ugovora ubrzo počinju radovi na koritu rijeke Jale, na području MZ Simin Han, gdje su u vrijeme poplava građani imali velike probleme. Istovremeno je proveden postupak za drugu fazu, tako da će nakon okončanja projekta korito rijeke Jale definitivno biti pod kontrolom“- izjavio je gradonačelnik Jasmin Imamović.

Osim za ovaj projekat, sredstva će biti korištena i za sanaciju većine putnih pravaca koji su oštećeni klizištima, uzrokovanim enormnim padavinama u 2014. godini, kao i za izgradnju mosta u MZ Simin Han. Nakon realizacije prve faze slijede projekti druge faze, u iznosu od 2 miliona KM koje je donirala Svjetska banka.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara