U Tuzli počeo Prvi dvodnevni kongres o debljini Bosne i Hercegovine

Rental Travel

Grad Tuzla domaćin je Prvog kongresa o debljini Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji je održan  13 i 14 novembra 2015 godine u Hotelu Tuzla. Cilj organizatora kongresa je  da se prezentiraju najnovija istraživanja, prikažu konkretni rezultati i najnovija iskustva iz prakse, kao i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih procedura u liječenju pretilosti.

Reha Centar

Pretilost postaje jedna od najbrže rastućih pandemija modernog doba no njen globalni negativni uticaj na pacijenta i društvo u cijelini se još uvijek objektivno u potpunosti ne valoriziraju. Skraćenje duljine trajanja života upoređujući zdravu osobu od 25 godina sa morbidno pretilom osobom iste dobi je gotovo 12 godina očekivanog životnog vijeka.

1. Kongres o debljini BiH 1. Kongres o debljini BiH

U Bosni i Hercegovini preko 62% stanovništva ima prekomjernu tjelesnu težinu i to iziskuje jasne odgovore medicinskih profesionalaca o najoptimalnijim modelima liječenja.

Debljina je važan predisponirajući faktor za koronarnu bolest srca, cerebrovaskulani inzult, arterijsku hipertenziju, dislipidemiju i šećernu bolest tip 2.  Zloćudne bolesti koje se dovode u vezu s debljinom su karcinom dojke, maternice, debelog crijeva, prostate, te tumori hepatobilijarnog sistema. Liječenje debljine je dugotrajno i zahtijeva multidisciplinarni pristup i uključivanje specijalista različitih struka.

1. Kongres o debljini BiH 1. Kongres o debljini BiH

Projekat barijatrijske hirurgije u JZU UKC Tuzla je započet u februaru 2011. godine, nakon predhodno obavljenih dvogodišnjih priprema kada je u pitanju edukacija kadra i stvaranje tehničko tehnoloških pretpostavki za obavljanje ovih složenih zahvata. Do sada je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla urađeno trideset pacijenata, kojima je pored smanjenja prekomjerne tjelesne težine, stabilizovano opšte zdravstveno stanje i riješeni problemi poput hipertenzije, dijabetesa i slično.

1. Kongres o debljini BiH MAJA SAR

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara