U Tuzli obilježen Svjetski dan CML, hronične mijeločne leukemije.

Spread the love
Rental Travel

U organizaciji Udruženja oboljelih od leukemije „Osmijeh“ Tuzlanskog kantona, u Tuzli se već drugu godinu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine obilježava Svjetski dan CML, hronične mijeločne leukemije.

Reha Centar

Za obilježavanje Dana CML simbolično je izabran baš 22. septembar s obzirom da genetske promjene 22. i 9. hromozoma dovode do nastanka te bolesti.

– Mi svake godine nastojimo da pacijenti, u dogovoru sa članovima Udruženja, u koje su dobrovoljno uključeni pacijenti i njihovi pratioci koji im pružaju podršku tokom njihovog liječenja, dobiju što više informacija o bolesti kako bi što lakše prevazišli svu problematiku – kazala je Alma Halilbašić, šefica Odjeljenja za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Po njenim riječima, hronična mijeločna leukemija nije tako česta bolest. Na godišnjem nivou, na području na kojem gravitira UKC Tuzla a to su TK, Posavski kanton i Brčko Distrikt, otkriju se dva do tri pacijenta.

– Sad imamo oko tridesetak pacijenata koji se liječe. Uspjelo se terapijski postići da je ova bolest hronična, te da pacijenti dugo žive. Podjednako oboljevaju i muškarci i žene. Veoma je mala razlika, uglavnom je bolest za nešto starije životne dobi, rijetko djeca, a u populaciji odraslih, nešto malo rijeđe pacijenti ispod 30 godina, mada imamo i mladih pacijenata – rekla je Halilbašić i dodala da je u BiH jedino Citogenetski laboratorij UKC Tuzla certificiran od strane Evropskog hematoškog udruženja.

Svjetski dan hronične mijeločne leukemije

Svugdje u svijetu, pa i kod nas, kako je kazala, sa lijekovima, inhibitorima tirozin kinaze, bolest se može držati potpuno pod kontrolom tako da njen patogeni substrakt bude potpuno nedetektabilan. U svijetu se već zagovara da takvi pacijenti, kod kojih je bolest nedetektabilna na nivou molekule skidaju sa terapije.

– U Francuskoj su već počeli da pacijente skidaju sa terapije, ali ih pomno prate. Ako se ponovo ukaže signal bolesti terapija se vrati. Što bi značilo da bi ovo u hematologiji bila prva bolest koja se može kompletno izliječiti – kazala je šefica Odjeljenja za hematologiju.

Svjetski dan hronične mijeločne leukemije
U okviru obilježavanja ovog dana, u UKC Tuzla, predočeni su rezultati rada i aktivnosti Udruženja „Osmijeh“ u proteklih godinu dana, teodržana stručna predavanja na teme „Neželjeni efekti (Tasigna, Imitinib, Milotinib)“, mr. med. sc. dr. Alma Halilbašić, „Savremeni pristup liječenju CML (praktični aspekti)“, dr. med. sc. Samira dr. Hasić i „Molekularno praćenje učinkovitosti terapije kod pacijenata sa CML“, dr. sc. prof. Mešanović Semir.

Više o ovoj bolesti, liječenju i životu ljudi oboljelih od CML-a saznali su i građani Tuzle putem postavljenih punktova sa informativnim letcima.

(aktuelno.ba – fena)

 

Komentari

Komentara