U Srebrenici predstavljen psihosocijalni model tretmana za počinioce nasilja u porodici

Spread the love
Menprom

U.G. Vive Žene Tuzla, 9. marta 2017. godine u prostorijama pansiona Misirlije Srebrenica održale su sastanak sa predstavnicima Centra za mentalno zdravlje – Doma zdravlja Srebrenica, Centra za socijalni rad i nevladinim organizacijama, na kojem je predstavljen psihosocijalni model tretmana za počinioce nasilja u porodici.
Udruženja građana Budućnost Modriča i Vive Žene Tuzla zajednički su razvili strateški program za razvoj rada sa počiniocima nasilja u Bosni i Hercegovini. U okviru toga, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama nadležnih za intervencije u slučajevima nasilja u porodici u opštinama Tuzla i Doboj.
Stečeno iskustvo i dobre prakse u sprovođenju dobrovoljnog tretmana Vive Žene i Budućnost Modriča žele proširiti i na druge zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj je osnažiti postojeći sistem intervencija koje se odnose na slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa počiniocima nasilja na dobrovoljnoj osnovi u dvije regije Republike Srpske – Bijeljina (Srebrenica, Bratunac i Milići) i Istočno Sarajevo (Sokolac, Rogatica, Višegrad).
U skladu sa gore navedenim, Vive Žene i Budućnost Modriča planiraju sprovesti slijedeće aktivnosti na području Opština Srebrenica, Bratunac i Milići:
– Formiranje mutidiciplinarnog tima sačinjenog od predstavnika institucija iz navedenih opština, koji bi radili na stvaranju preduslova za sprovođenje psihosocijalnog tretmana sa počiniocima nasilja u porodici.
– Trening profesionalca iz navedenih opština na temu: Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u pordici.
– Analiza stanja nasilja i odgovora na nasilje u porodici u uključenim opštinama
– Sprovesti psihosocijalni tretman sa grupom počinitelja nasilja u porodici na dobrovoljnoj osnovi u ove dvije opštine.
– Kontinuiranano razmjenjivati informacije vezane za psihosocijalni tretman počinioca nasilja.
Multi-sektorska saradnja u svim uključenim opštinama biti će uspostavljena sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom, opštinskim službama, sudom i tužilaštvom, fokusirajući se na njihovu senzibilizaciju, osnaživanje i jačanje kapaciteta. Također, profesionalci iz institucija će raditi na identifikaciji počinioca nasilja kao potencijalnih učesnika u psihosocijalnom tretmanu, te praćenju postignutih rezultata kod korisnika tretmana.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara