Bolnica u Orašju moli medicinare i ljekare da priteknu u pomoć!

Spread the love
Menprom

Iz bol­nice u Orašju apeluju na sve med­i­c­inare i ljekare koji su u mogućnosti da dođu u ispomoć, voda prodire u grad, imaju puno bolesnika, a pokri­vaju i bol­nicu u Odžaku. Odgovorna osoba za prihvat bolesnika, sestra Sanja nas je nazvala prije pola sata i preko naših talasa uputila dramatičan apel za ispomoć u osoblju.

Reha Centar

Pokušao sam utvrditi ovu priču ali fiksni telefoni sa bolnicom su blokirani. Domove zdravlja u mom okruženju ne mogu dobiti…

Ses­tru Sanju možete kon­tak­ti­rati na 063 284 798.

U prilogu poslušajte i snimak  razgovora.

Komentari

Komentara