U budžetu TK nije predviđeno smanjivanje plata budžetskim korisnicima

Menprom

Na jednoj od posljednjih sjednica Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt budžeta za 2016.godinu. Prema riječima premijera TK Bege Gutića budžet za 2016. je veći za 10 miliona odnosu očekivanu realizaciju u prethodnoj godini, što je oko 359 miliona KM u ukupnom zbiru.

Reha Centar

I pored teškoća koje nas očekuju Vlada je ove godine, za razliku od prethodnih, u nacrtu budžeta za 2016. godinu predvidjela značajnija sredstva za kapitalna ulaganja. Oko oko milion KM predvidjela je za opremanje MUP-a, a po pola miliona KM predviđeno je za Međunarodni aerodrom Tuzla, obrazovne ustanove i pravosudne institucije.

Premijer Gutić naglašava da se kantonalna Vlada nije odlučila na smanjenje plata budžetskim korisnicima, iako je bilo razgovora o tome. „Odlučili smo da u prvih pola godine idemo bez smanjenja plata budžetskim korisnicima, nakon toga ćemo napraviti analizu stanja budžeta, i onda ćemo, u drugoj polovini godine, odlučiti na osnovu odnosa i prihoda i rashoda“ izjavio je Gutić i dodao da ukoliko analiza bude pozitivna i prihodi budu iznad očekivanih, razgovarat će se i o vraćanju nekih ukinutih prava.

Za narednu godinu nisu planirana sredstva za isplatu regresa.

„Vlada je prethodnu godinu završila sa deficitom i Kolektivni ugovor je tu jasan“ rekao je Gutić. On je napomenuo presudu Kantonalnog suda u Tuzli, povodom tužbe jednog budžetskog korisnika, u kojoj se Sud pozvao na kolektivni ugovor i odlučio da Vlada TK nije bila u obavezi da isplaćuje regres iz razloga jer je pokazivala finansijske gubitke.

„Očekuje nas vrlo teška godina. Očekuje nas vraćanje kreditnih zaduženja za 10 miliona više, povećavaju se kreditne obaveze preuzete iz ranijeg perioda, a Vlada TK se ne može više zaduživati“, zaključuje Gutić.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara