Tuzla: Prezentacija online platforme Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS

Spread the love
Menprom

U Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, u Tuzli, danas je upriličena prezentacija online platforme Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS. Razvojni projekat Ujedinjenih nacija BiH (UNDP BiH) uz podršku Vlade Republike Turske, razvio je „Sistem za analizu rizika od katastrofa“ (DRAS), namijenjen pružanju ažuriranih informacija o izloženosti prirodnim katastrofama poplavama i klizištima.

Reha Centar

Gradonačelnik Imamović, zahvalio je UNDP-u i Vladi Republike Turske, što je kroz ovaj projekat  obučen lokalni tim, koji će moći koristiti alat za prevenciju i planiranje buduće gradnje,  razvoja grada u svim oblastima, kao i za planiranje socio-ekonomskih mjera.

„Zahvaljujem se EU i UNDP-u, koji su kroz Program oporavka od poplava, nakon prirodne nesreće u 2014. godini, uložili oko 1,4 milion eura u sanaciju 240 kuća, nekoliko mostova i škola na području Tuzle. Zahvaljujem se i Vladi Republike Turske, koja je donirala novac za razvoj softvera, koji služi za smanjenje rizika od prirodnih nesreća i za podršku razvoja Tuzle. Znamo da su svi objekti, koji su oštećeni tokom prirodne nesreće u 2014. godini, osim jednog, bili bez građevinske dozvole i izgrađeni na rizičnim lokacijama. Softver će nam pomoći da predviđamo prirodne katastrofe, obilježavamo klizišta i druge rizike i bitne podatke. Ono što je dobro, jeste da je sistem transparentan, tako da će i svaki građanin moći putem aplikacije na mobilnom telefonu pronaći lokaciju na kojoj se nalazi i vidjeti da li je ona rizična za gradnju ili za neke druge aktivnosti”, izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Ova internet platforma je rezultat zajedničkih napora UNDP-a, uprava civilne zaštite, gradova, centara za socijalnu pomoć, agencija za vodu, geoloških instituta, IT stručnjaka.UNDP BiH je, uz doprinos Vlade Republike Turske, razvio online platformu  “Sistem za analizu rizika od katastrofa”, čiji je osnovni cilj identifikovati područja koja su pod visokim stepenom rizika od poplava i klizišta.

Aida Hadžić-Hurem rukovodilac projekta UNDP-a za smanjenje rizika od katastrofa, navela je „Bosna i Hercegovina je bogatija za jedan moderan i lako dostupan alat koji omogućava građanima Tuzle i Doboja da se informišu o stepenu opasnosti od rizika od poplava i klizišta za njihove domove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta i da shodno tome reaguju i zaštite se. Dodatno, ovaj jednostavni za korištenje alat omogućava lokalnim vlastima da preventivno djeluju i efikasnije odgovore na katastrofe koristeći znanstvene podatke i metode. Nadamo se da će DRAS korisiti građanima, a u narednom periodu nam je plan da DRAS proširimo na dodatnih pet lokacija u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog sistema, sačinjenog od tri modula, je povećanje svijesti i rizika od poplava i klizišta na određenom lokalitetu. Prvi modul je dostupan za javnost i njemu mogu pristupiti svi putem aplikacije, dok su preostala dva namijenjena lokalnim zajednicama. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem linka https://dras.undp.ba/, koji se nalazi i na web stranici Grada Tuzla www.tuzla.ba

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara