Turistička razglednica TK: Panonsko more u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Tuzla je jedini grad u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u centru grada.Kada se, prije nekoliko miliona godina, Panonsko more povlačilo sa velikog dijela evropskog tla, ispod Tuzle je ostavilo milione tona naslaga kamene soli i slane vode. Zahvaljujući ovom prirodnom bogatstvu, a uz podršku domaćih stručnjaka, slana voda je izvučena na površinu i 2003. godine pretvorena u Panonsko jezero I, a 2008. godine izgrađeno je i Panonski jezero II.

Reha Centar

To su jezera u kojima se nalazi mineralima bogata slana voda, koja se slanim bunarima crpi ispod zemlje.  Pored užitka u kupanju u vodi, ova voda ima i ljekovita svojstva, pogotovo u liječenju steriliteta, reumatskih i disajnih oboljenja. Panonska jezera su površine oko 17.000 m2 sa plažama dužine 1.000 metara, odnosno uređenog prostora površine 60.000 m2. Salinitet vode odgovara morskoj vodi i iznosi 30-40 gr./l. Slana voda ima izuzetna terapijska svojstva. Unutar kompleksa se nalaze uređeni prostori za zabavu djece i prostor za fitnes. U 4 godine kompleks Panonike posjetilo je oko 2 miliona turista.

 

Tuzla je grad koji je čvrsto odlučio da turizam postavi kao glavnu polugu daljnjeg privrednog razvoja. Tu odluku je općinska administracija realizovala kroz konkretne projekte koji su u samo nekoliko godina promijenili imidž rudarsko-energetskog centra naše zemlje u značajnu turističku destinaciju. Budući razvoj turizma u Općini Tuzla je definisan dokumentom o strateškom razvoju turizma Općine Tuzla do 2020. g. kroz Projekat „Culture“, zajednički projekat Općine Tuzla, Univerziteta iz Bolonje-Italija, Nerda-Agencija za razvoj sjeveroistočne Bosne, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla, Univerzitet u Tuzli i Turističke zajednice Tuzlanskog Kantona.

 Projekat „Culture“ u osnovi postavlja rekreativno-zdravstveni, kulturni i kongresni turizam kao glavne pravce razvoja turističke djelatnosti naše općine kroz spoj zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa i tradicije, zdravstvenog turizma, zabavno sportskih sadržaja, promociju kulturnog nasljeđa i turističke ponude, edukaciju zaposlenika u turizmu i zaposlenika naših partnera u segmentu turizma.

Priča o početcima značajnijeg razvoja turizma u našem gradu, krenula je 2003. godine nakon izgradnje I faze kompleksa Panonskih jezera mada korijeni turizma u gradu Tuzli datiraju još iz 1914. godine kada je izgrađeno prvo Lječilište Slana Banja poznato i u Europi po liječenju raznih reumatskih oboljenja.

So, kao prirodni resurs čija je eksploatacija godinama uništavala užu gradsku jezgru, zahvaljujući općinskoj administraciji na čelu sa načelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, iskorištena je kao prednost za daljnji uspješan razvoj grada. Na lokaciji kompleksa Panonskih jezera je nekada bio smješten dio starog gradskog jezgra koje je s vremenom usljed nekontrolisane eksploatacije soli i intenzivnog slijeganja tla, pretvoren u neuređenu depresionu močvarnu površinu bez ikakvog sadržaja i namjene.

U svrhu urbanizacije i uređenja ovog velikog prostora u centru grada, gradska administracija je došla na ideju da se iskoristi prirodni resurs u neposrednoj blizini kompleksa–slana voda, u cilju izgradnje vodene akumulacije u formi slanog jezera sa ljekovitim svojstvima vode u funkciji gradskog otvorenog kupališta, Na taj način je spoj prirodnog resursa, ljudske ideje i ljudske ruke, stvorio kompleks Panonskih jezera kao vrhunskog ekološkog projekta jedinstvenog na prostorima jugoistočne Europe, projekta koji će služiti na dobrobit svih građana grada Tuzle, našeg regiona i naše države.

Glavni pokretač ideje i realizacije izgradnje kompleksa Panonskih jezera je Općina Tuzla koja je ovaj prostor proglasila Javnim dobrom u općoj upotrebi a upravljanje nad svim segmentima rada kompleksa (rekreacija, sport i zabava, ugostiteljstvo, realizacija projekata raznih manifestacija, briga o zdravlju i sigurnosti gostiju itd.) je povjerila općinskoj firmi, Javno komunalno preduzeće „Pannonica“ d.o.o. Tuzla.

Nakon realizacije I faze razvoja kompleksa izgradnjom velikog jezera u julu 2003. godine, etapni razvoj je nastavljen 2006. godine izgradnjom Arheološkog Parka–Neolitskog Sojeničkog naselja sa muzejskom postavkom koja govori priču o kontinuitetu življenja na prostoru grada Tuzle još iz doba Neolita. Početkom ljetnje sezone 2008. godine, kapaciteti kompleksa su znatno povećani izgradnjom drugog slanog jezera a krajem septembra stvoren je još jedan jedinstveni turistički proizvod–Slani slapovi u formi, jedinstvenog za ovo područje, inhalacionog zdravstvenog centra na otvorenom prostoru.

Početkon ljetnje sezone 2009. godine, turistička ponuda kompleksa Panonskih jezera je obogaćena Slanim slapovima i Fitness centrom i teretanom na otvorenom prostoru sa trideset profesionalnih sprava za rekreaciju. Novi turistički proizvod kompleksa Panonika u 2010. godini je Dječiji zabavni park sa svjetskim standardima uređenja i dizajna zabavnih sprava. Za predstojeću ljetnju sezonu 2011. godine, ponuda kulturnog turizma u gradu Tuzli će se znatno uvećati završetkom projekta Muzej Panonskog mora sa muzejskom postavkom geološke prošlosti Tuzle i šire regije.

Kompleks Panonskih jezera sa svojom turističkom djelatnošću (atraktivnost, čistoća vode i okoliša, dobra i jeftina usluga, lokacija, veliki broj posjetilaca) presudno je uticao na donošenje odluke o nagradi Općini Tuzla u izboru za najbolji turističku grad u BiH – Zlatna ruža za prošle tri sezone kao i nagrade Zlatna Ugostiteljska Kruna (idejno rješenje Arheološkog Parka-Neolitsko sojeničko Naselje-Panonsko jezero) u kategoriji posebnog njegovanja odnosa prema tradicionalnim kulturno-istorijskim vrijednostima BiH.
Dosadašnji rad kompleksa Panonskih jezera u Tuzli pruža optimističke prognoze za buduće razvojne planove. U toku proteklih kupališnih sezona, kompleks Panonskih jezera ukupne površine 5,5 ha, dužine obale od 1.000 m., površina šljunčanog dijela plaža od 10.000 m2 , posjetilo je oko 1,6 miliona gostiju ali uzimajući u obzir činjenicu da je kompleks Panonskog jezera otvoreni vodeni park i van ljetnje sezone za sve ljubitelje prirode i rekreacije, slobodno se može dati procjena od oko 2 miliona posjetilaca tokom proteklih 4 godina rada. Rekordna posjeta kompleksu Panonskih jezera je ostvarena u ljetnjoj sezoni 2009. sa oko 360.000 gostiju uz prosječnu dnevnu posjetu od oko 8.000 gostiju.

Obzirom na „bogatstvo“ koje imamo u vodi Panonskog jezera, posebna pažnja i briga se vodi na održavanju (hemijskom i bakteriološkom) jezerske vode kroz specifičan tehnološki proces. Tehnološki proces se odvija kroz 24-satno filtriranje ukupne vodne zapremine jezera (2,5 ciklusa) i njeno hemijsko tretiranje kroz niz postupaka kao što su održavanje PH vrijednosti, dezinfekcija, uništavanje algi, flokacija (otklanjanje zamućenosti vode) te stalno fizičko čišćenje kompleksa jezera. Najvažniji segment tehnološkog procesa je filtracija vode koja se vrši pješćanim filterima u dva filter postrojenja sa 2,5 ciklusa u 24 sata za ukupnu vodnu zapreminu pri čemu je proces automatizovan sa stalnim dotokom svježe tehnološke vode i slanice. Dezinfekcija vode kao drugi najvažniji proces, vrši se tekućim hlorom pri čemu se zavisno od vremenskih uslova i broja gostiju, koncentracija hlora održava na nivou od 0,2-0,5 mg/l. Sva mjerenja i analize jezerske vode (tri puta sedmično u sezoni kupanja) se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo TK, javno publikuju na prostoru jezera, pri čemu su sva dosadašnja mjerenja pokazala apsolutnu ispravnost i kvalitet jezerske vode u sezoni kupanja na nivou vode za piće. Rad svih službi i održavanje kompleksa je u standardima najvišeg svjetskog standarda Plava zastava za mora i jezera a posebno smo ponosni na rad Spasilačko-redarske službe i Službe hitne pomoći uz stalno prisustvo profesionalne ljekarske ekipe na prostoru jezera.

Pored kompleksa Panonskih jezera kao rekreativno-sportskog centra, turistička ponuda grada je obogaćena uređenjem Trga Slobode, najvećeg trga u BiH i Sonog Trga kao muzejsko-turističkog kompleksa na kojem se u vrijeme turske vlasti vršila eksploatacija soli pri čemu su zaštićeni i učenjeni dostupnim za razgledanje ostaci glavnog sonog bunara korištenog u vrijeme turske vladavine. Centralno mjesto na Sonom trgu je fontana, poklon grada Ravene, izgrađena u obliku stilizirane neolitske posude za iskuhavanje soli, te obrađena mozaikom u realizaciji Instituto d’arte Severini i svjetski priznatog majstora za mozaik Felice Nittola.

Forma kulturnog turizma je uobličena i predstavljena javnosti kroz mogućnost posjeta arheološkim lokacijama u Gornjoj Tuzli (neolit), na Gradovrhu u Solini i Krešića Gradini u Gornjem Par Selu (kasno bronzano doba) kojima su pridodati obilasci velikom broju kulturno-istorijskih spomenika na području Tuzle (evidentiran je 381 spomenik). Sva ova bogata turistička ponuda grada Tuzle i okoline se promovira radom Turističke zajednice TK.

Razvoj turističke privrede i komplementarnih djelatnosti (trgovina, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, izrada suvenira, razvoj malih preduzeća kućne djelatnosti u segmentu turizma itd.) je dio opće planirane strategije razvoja našeg grada i regije, predstavlja sveukupni širi cilj kojem će realizacija našeg projekta doprinijeti. Stalno povećanje broja lokalnih gostiju i gostiju iz svih krajeva naše zemlje svake sezone, razvoj novih sadržaja infrastrukture i usluga, odgovorno rukovođenje kompleksom Panonskih jezera i stalna podrška šire društvene zajednice, su ključni objektivni indikatori vezani za uspjeh realizacije spomenutog općeg cilja projekta.

Projekat podržan od strane Turističke zajednice TK

Komentari

Komentara