Trajno oduzetom robom raspolagat će Kantonalna direkcija robnih rezervi

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o načinu postupanja sa trajno oduzetim predmetima i robom u inspekcijskom postupku.

Reha Centar

Ovom uredbom uređuje se način postupanja Kantonalne direkcije robnih rezervi sa predmetima i robom trajno oduzetim pravosnažnim prekršajnim nalogom koji je izdat u postupku inspekcijskog nadzora. Već duži vremenski period postupanje sa oduzetom robom u sudskom i inspekcijskom nazoru predstavlja veliki problem, kako sudova, ako i Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

U cilju kvalitetnog i sveobuhvatnijeg rješavanja ovog problema pokrenuta je inicijativa i odneseni su određeni zakonski propisi kako bi Kantonalna direkcija robnih rezervi u okviru svog proširenog djelokruga rada preuzimala, skladištila čuvala i raspolagala i dalje postupala sa ovom vrstom roba.

Pored direktnih pozitivnih finansijskih efekata po budžet Tuzlanskog kantona koji će uslijediti nakon objedinjavanja svih aktivnosti u okviru Kantonalne direkcije robnih rezervi, bitno je istaći i druge indirektne efekte koji će uslijediti u pogledu rasterećenja sudova i Uprave za inspekcijske poslove TK u pogledu postupanju sa oduzetom robom i predmetima što im u ovom trenutku predstavlja problem.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara