Tokom boravka u školama koristite flaširanu vodu do daljnjeg

Menprom

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona svim roditeljima učenika sa područja našeg kantona preporučuje da djeci – učenicima tokom boravka u školama obezbijede korištenje ispravne (flaširane) vode za piće sve do momenta kada voda u školi koju pohađaju ne bude okarakterisana kao zdravstveno ispravna.

Reha Centar

 Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona apelira na sve građane koji odlaze da pružaju pomoć na području općina koje su bile ili su još uvijek ugrožene poplavama i klizanjem zemljišta da prilikom pružanja pomoći u čišćenju pojačaju mjere lične zaštite (upotreba maski, čizama, rukavica). Po završetku radova neophodno je obavezno izvršiti dezinfekciju korištene opreme kako bi se smanjio rizik nastanka zaraznih bolesti.

Glasnogovornik Kantonalnog

štaba civilne zaštite

Komentari

Komentara