TK: Osigurana dodatna sredstva za subvenciju prijevoza učenika

Spread the love
Menprom

Kako bi se omogućila provedba Izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno omogućilo sufinansiranje troškova prijevoza za veći broj učenika, što je posljedica odredbe da pravo na prijevoz imaju učenici koji imaju prebivalište dalje od dva, umjesto dosadašnja četiri kilometra, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2018. godine.

Reha Centar

Naime, povećanje broja učenika koji imaju pravo na sufinansiranje troškova prijevoza dovelo je do povećanja iznosa sredstava potrebnih za izmirenje ove obaveze za 282.500,00 KM,a koje se odnose na period oktobar-decembar 2018.godine. Kako bi osigurala dodatna sredstava za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, a predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2018. godine mijenja se struktura sredstava u okviru gornje granice odobrenih sredstava, čime se ne povećava ukupan iznos rashoda i izdataka odobrenih odlukom o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za zadnji kvartal 2018. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara