TK: Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije, za školsku 2017/2018 godinu. Kada su u pitanju rezultati koje su učenici ove godine ostvarili na ovoj vrsti ispita, evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i to sa 3,53 došlo na 3,45, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (3,95), manje za 10,6% .

Reha Centar

Razloge stabilizacije prosječne ocjene treba tražiti u politici izrade testova i efikasnije organizacije eksternog dežuranja i praćenja. Prosječna ocjena sa Testa općeg znanja (TOZ) je za 0,03 veća u odnosu na prošlu godinu, što se, gledajući ukupno kretanje prosječne ocjene, pokazuje da ocjene na TOZ imaju realnu tendenciju kretanja (oko 3,50), što može značiti da je stepen validnosti rezultata TOZ-a prilično realan. Šest od deset predmeta imaju višu vrijednost prosječne ocjene nego prošle godine. To se naročito odnosi na porast prosječne ocjene iz hemije (3,39 na 3,89), jezika, fizike (3,43, na 4,08) i sociologije (3,92 na 4,52). Kod ostalih izbornih predmeta je došlo do neznatnog pada vrijednosti prosječnih ocjena.

Najveći pad u prosječnoj ocjeni su kod biologije (4,89 na 3,29), historija (4, 12 na 3,30). Dobiveni podaci iz istraživanja, uz rezultate mature, poslužiće da se izvedu zaključci i preporuke koji mogu biti poticaj odgovornim faktorima u planiranju i provođenju mature.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara