TK: Izrada Registra emisija u zrak

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluku o odobravanju 39.663,00 KM za nabavku usluga izrade Registra emisija u zrak na području Tuzlanskog kantona. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora zagađivanja, bilo jednog tipa izvora.

Reha Centar

U Registar emisija se upisuju podaci o izvorima emisija u zrak, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama, koje izvori ispuštaju u zrak. Cilj bilansa i registra emisija zagađujućih materija u atmosferu treba da bude mogućnost praćenja promjene emisije u toku vremena po dijelovima kantona i da se korištenjem matematskog modela difuzije zagađujućih materija može ocijeniti stanje promjena kvaliteta zraka na području Kantona koji bi uslijedio u slučaju unošenja novih izvora zagađivanja zraka, promjene vrste goriva i tehnologije, kao i određivanje visine dimnjaka za nove izvore zagađivanja, što bi doprinijelo kvalitetnijem prostornom planiranju.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara