Sve više pacijenata iz BiH na liječenju u Klinici za neurohirurgiju UKC Tuzla

Spread the love
Menprom

Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla nastavlja sa dosadašnjim uspješnim rezultatima rada i realizacijom međunarodnih projekata zahvaljujući čemu je vodeća neurohirurška ustanova u Bosni i Hercegovini. Osoblje klinike nastoji u svom radu primjenjivati savremena dostignuća uz stručno i naučno promoviranje struke i obrazovanje novih kadrova iz oblasti neurohirurgije kao i studenata medicine sa zadatkom pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnicima kojima je potrebno neurohirurško liječenje.

Reha Centar

Zahvaljujući temeljitom naučnom i stručnom pristupu osoblja klinike, sve veći broj pacijenata izvan Tuzlanskog kantona dolaze se liječiti na Kliniku za neurohirurgiju UKC Tuzla. Broj pruženih zdravstvenih usluga pacijentima na klinici povećava se svake godine od čega su najmanje jedna četvrtina pacijenti iz drugih kantona Federacije BiH, RS-a i Brčko distrikta sa tendencijom daljnjeg rasta.

Respektabilan ugled Klinike za neurohirurgiju Tuzla posljedica je i realizacije brojnih međunarodnih projekata kao što je nastavak uspješne saradnje sa prestižnom njemačkom fondacijom Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) čiji su tuzlanski neurohirurzi dugogodišnji stipendisti. Ljekar tuzlanske klinike koji se trenutno nalazi na specijalizaciji iz neurohirurgije (specijalizacija inače traje šest godina) dobitnik je ove stipendije u okviru projekta nastavka višemjesečne neurohirurške edukacije i istraživanja na Klinici za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu (SR Njemačka), zahvaljujući kojoj će narednih nekoliko mjeseci provesti na edukaciji kod eminentnog neurohirurga Prof.dr.med.sc. Stefana Ratha. “Ulaganje u mlade ljekare i njihovu internacionalnu edukaciju predstavlja nešto bez čega nema uspjeha, zbog čega smo zahvalni DAAD-u i načelniku Klinike za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju Deggendorf Prof. Rathu koji prepoznaju i podržavaju naše projekte” riječi su Prof.dr.med.sc. Mirsada Hodžića, načelnika Klinike za neurohirurgiju UKC Tuzla koji je i sam dugogodišnji stipendista DAAD-a i AANS-a (American Association of Neurosurgical Societies) zajedno sa ostalim kolegama klinike koji su također nosioci prestižnih međunarodnih stipendija.

Ovo je istovremeno nastavak vrlo uspješne saradnje tuzlanskih neurohirurga sa poznatim svjetskim institucijama u kojima su kao ljekari proveli značajan dio svojih uspješnih karijera, kao što su Klinike za neurohirurgiju Univerziteta New York u Buffalu (SAD), Univerziteta u Tuluzu, Touru i Strazburu (Francuska) i Univerziteta u Ulmu i Deggendorfu (SR Njemačka). Pored navedene saradnje ljekari se dodatno usavršavaju tokom redovnih studijskih boravaka u drugim neurohirurškim ustanovama, kao i na predavanjima redovnim učešćem na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima i kursevima, a istovremeno su i pozivni predavači na takvim skupovima.

Veliki je to uspjeh i pozitivan primjer u vrijeme kada se Bosna i Hercegovina susreće sa problemom odlaska ljekara i drugih zdravstvenih radnika. Saradnja sa DAAD i Klinikom za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju Deggendorf time još više dobija na značaju jer omogućava edukaciju mladih ljekara na najbolji mogući način. Klinika za neurohirurgiju UKC Tuzla je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu čijeg rada se redovno obrazuju novi naraštaji studenata medicine i visoke zdravstvene škole koji se podučavaju temeljima neurohirurgije, jedne od najkompliciranijih oblasti medicine.

Na Klinici za neurohirurgiju Tuzla liječi se širok dijapazon bolesti koje ne mogu biti tretirane u drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, zbog čega je između ostalog i UKC Tuzla postao vodeća ustanova u BiH. Trenutno se na klinici nalaze pacijenti svih uzrasta i iz svih krajeva BiH koji su uspješno operisani od strane tuzlanskih neurohirurga. Bolesnici iz oblasti neuroonkologije zahtijevaju tretman svih vrsta tumorskih procesa u odraslih i u djece, kao što je primjer starije bolesnice koja se uspješno oporavlja na klinici nakon odstranjenja velikog kompresivnog tumora iz dubokih struktura mozga. Bolesnici sa cerebrovaskularnim bolestima jedino se u Tuzli, osim hirurški mogu liječiti i endovaskularnim intervencijama (koilovanje aneurizmi mozga, embolizacija arterio-venoznih malformacija mozga i stentiranje krvnih sudova mozga i vrata), kao što su primjer dva pacijenta izvan TK koji su već spremni za otpust nakon uspješnog endovaskularnog tretmana aneurizmi mozga. Hirurgija baze lobanje obuhvata operativno zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lobanje, kao što su primjeri četvoromjesečnog i jedanaestogodišnjeg djeteta koji su ovih dana uspješno operirani na klinici zbog velikih tumora na bazi mozga.

Pedijatrijska neurohirurgija obuhvata operativne zahvate u djece sa hidrocefalusom, razvojnim anomalijama i poremećajima u zatvaranju neuralne cijevi kakvi su trenutno troje pacijenata hospitaliziranih na klinici. Spinalna neurohirurgija obuhvata hirurško liječenje patoloških procesa u spinalnom kanalu i poremećaja strukture i funkcije dijelova kralježnice, kakvih je trenutno devet pacijenata na klinici koji su uspješno operirani uključujući i pacijenta sa tumorom kičmene moždine. Stereotaktička neurohirurgija podrazumijeva ciljani pristup u duboke strukture mozga uz pomoć stereotaktičkog uređaja koji je u BiH prvi puta primijenjen u Tuzli, a upravo je na taj način prije nekoliko dana uspješno tretiran pacijent zbog infekcije mozga. Neurohirurgija perifernog nervnog sistema obuhvata hirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i ozljeda perifernih nerava kakvi su pacijenti nakon svakodnevnih povreda i bolesti ekstremiteta. Neurohirurgija traume glave obuhvata hirurško zbrinjavanje kraniocerebralnih ozljeda uz kontinuiran intrakranijalni monitoring kako je tretiran pacijent sa akutnim moždanim krvarenjem uzrokovanim teškom povredom glave i koji se također uspješno oporavlja na klinici. U neurohirurškom liječenju primjenjuju se savremeni mikrohirurški zahvati na način koji je naučno provjeren i dokazan kao najprimjereniji. Zahvaljujući ovakvom pristupu u liječenju najomplikovanijih slučajeva klinika je postala poznata i izvan granica BiH.

Prof.dr.med.sc. Mirsad Hodžić, načelnik Klinike za neurohirurgiju UKC Tuzla, smatra da samo predan i profesionalan odnos ljekara i medicinskih sestara prema pacijentima i svojim kolegama predstavlja garanciju uspjeha, zbog čega je kako tvrdi, veoma ponosan na timski rad osoblja i saradnike klinike.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara