Sumiranje efekata ulaganja Vlade TK u nova radna mjesta

Rental Travel

Vlada TK prihvatila je Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa budžetske pozicije “Podrška razvoju kantona. Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ pruža adekvatan uvid u efekte ostvarene realizacijom 79 programa realizovanih od strane korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2012. godini.

Reha Centar

Informacija je prvobitno bila planirana Programom rada Ministarstva razvoja i poduzetništva TK u oktobru 2013. godine. Budući da u toku 2013. godine korisnicima nisu bila doznačena sredstva sa budžetske pozicije „Podrška razvoju kantona“ izrada Informacije je prolongirana do decembra 2014. godine, u skladu sa Programom rada Ministarstva.

S obzirom da su korisnicima sredstva doznačena tek u drugoj polovini 2014. godine oni nisu bili u mogućnosti implementirati odobrene projekte u skladu sa projektnim aplikacijama.

Zbog toga su pomjereni i rokovi za dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava te ni Informacija o efektima ulaganja nije mogla biti kompletirana u ranije predviđenom roku. Ukupno je realizovani sedam projekata kroz koje je angažovano 79 korisnika. Rezultat su 372 novouposlena radnika.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara