Suđenje u ‘slučaju Respiratori’ nastavljeno izvođenjem dokaza optužbe

Spread the love
Rental Travel

Izvođenjem i ulaganjem u sudski spis materijalnih dokaza optužbe, danas je u Sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje u predmetu Fadil Novalić i drugi, a u vezi s nabavkom 100 respiratora, koje je za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) iz Kine uvezla firma “F. H. Srebrena malina”.

Reha Centar

Ročište je počelo ulaganjem, odnosno numerisanjem dosada izvedenih dokaza, od čega je dio prezentiran u dosadašnjem toku dokaznog postupka.

Radi se ispisima viber, e-mail i whatsapp komunikacije među akterima slučaja, ali i sa drugim osobama, od kojih su neke ispitane u svojstvu svjedoka.

Prema kazivanju zastupnika optužbe u ovom predmetu, tužitelja Mirze Hukeljića, u spis je uloženo više materijalnih dokaza, uključujući rješenja, odluke, zapisnike, informacije, specifikacije … koji se tiču predmeta optuženja.

Između ostalog, uložena je Odluka o proglašenju stanja nesreće, uzokovane pandemijom koronavirusa, koju je Vlada FBiH usvojila 16. marta 2020. godine, te više odluka Federalnog štaba Civilne zaštite (FŠCZ) i Vlade FBiH koje se tiču nabavke materijala i opreme u uvjetima pogoršanja epidemiološke situacije, kao i zapisnici, odnosno transkripti hitnih sjednica Vlade i FŠCZ-a iz inkriminiranog perioda.

Za set dokaza iz optužnice od broja 260 do 284, konstatirano je kako su oni ranije, a nakon što je uvažen prigovor odbrane, označeni irelevantnim, a odnose se na dokumenta KCUS-a, UKC Tuzla i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

U nastavku izvedeni su, odnosno prezentirani i u sudski spis uloženi brojni materijalni dokazi za koje optužba tvrdi da potkrijepljuju tužbene navode, počevši od višekratnih odluka u vezi sa osiguranjem sredstava za nabavku materijala i opreme, koja su uz suglasnost Federalne vlade postala operativna, a radi se o sredstvima odobrenim FUCZ-u u uvjetima pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane koronabirusom.

Naime, radi se o novčanim iznosima, osiguranim iz sredstava posebne namjene za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te sredstvima iz tekućih rezervi/Budžeta FBiH za 2020. godinu.  

U tom kontekstu, optužba je ukazala na izdvajanje od 2,5 miliona KM koji su distribuirani UKC Tuzla u iznosu od 700.000 KM, Kliničkoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar 300.000 KM, KCUS-u 900.000 KM i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu od 600.000 KM.

Nadalje, prezentirane su odluke u vezi s izdvajanjima od 2.096.415 KM i 7.128012 KM koje su bile propraćene odgovarajućom specifikacijom, te odluke o iznosima od 7.000.000 i 4.950.000 KM…

Zastupnik optužbe je na koncu prezentirao i Ugovor o kupovini 100 respiratora (HCVE003) od 3. aprila 2020. godine, sklopljen između FUCZ-a i firme “FH Srebrena malina”, vrijedan 10,5 miliona KM, pokušavajući potkrijepiti tužbene navode o tome „da je premijer Novalić osmislio plan da se novac iz Budžeta, protupravnim radnjama, stavi na raspolaganje FUCZ-u te da se na osnovu ugovora s prethodno odabranim pravnim subjektima novac prebaci na njihove račune“.

Odbrana je i danas prigovorila na način izlaganja zastupnika optužbe, ponavljajući kako tužitelj komentira, uvezuje i vrši ocjenu dokaza, na što je reagirala i predsjedavajuća Sudskog vijeća, sutkinja Džemila Begović, podsjećajući kako je u ovoj fazi moguće iznositi samo činjenice, a da će u završnoj riječi biti prilika šire obrazlagati, kometirati, odnosno cijeniti predočene dokazne prijedloge.

Braniteljica dopremijerke FBiH Jelke Milićević, advokatica Senka Nožica, prigovorila je na autentičnost jednog od predočenih dokumenata, navodeći kako njena branjenica ranije nije imala uvid u taj dokument u obimu u kojem je danas prezentiran, na što je tužitelj Hukeljić uzvratio kako je taj dokaz nabavljen službenim putem od Vlade FBiH i da ne zna za postojanje drugačijeg teksta.

Pored premijera Federacije BiH Fadila Novalića, u vezi sa, prema optužnici, spornom nabavkom respiratora optuženi su – suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme “F. H. Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. Srebrena malina, te dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Novalić, Solak i Hodžić se, između ostalog, terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.

Milićević se tereti za nesavjestan rad u službi.

Suđenje u ovom predmetu je u fazi dokaznog postupka, a u toku je izvođenje materijalnih dokaza optužbe, što će, kako je najavljeno, biti nastavljeno na narednom ročištu, zakazanom za 4. juna.

Fena

Komentari

Komentara