Sudija Dragomir Vukoje je greškom prozvan, prijava protiv sudije Darka Samardžića

Menprom

Zbog procjene da je odgovornost za propuštanje radnji koje bi obezbijedile da odbjegli ratni zločinac Novak Đukić, kaznu izdržava u Srbiji, Fondacija Istina Pravda Pomirenje je Visokom i sudskom i tužilačkom vijeću BiH podnijela prijavu protiv sudije Dragomira Vukoje, koji je bio predsjedavajući posljednjeg od tri sudska vijeća koja su raspravljalo o predmetu Novak Đukić.

Reha Centar

O tome smo posebnim sapštenjem  obavijestili javnost. Odmah nas je kontaktirao Sud Bosne i Hercegovine i skrenuo pažnju da je prijava podnesena protiv pogrešnog sudije, Dragomira Vukoje, a da odgovornost za navedeni propust pripada sudiji Darku Samardžiću. Fondacija Istina Pravda Pomirenje je ispravila ovu grešku i VSTV-u uputila novu prijavu.

Izvinjavamo se medijima, javnosti, a posebno sudiji Dragomiru Vukoje.

 

Press FIPP-a

 

Komentari

Komentara