Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2014. godinu.

Reha Centar

Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih.

Vlada TK također je formirala komisiju za provođenje procedure po javnom pozivu za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Predsjednik komisije je Omar Hadžić, zamjenik Fuad Mešanović a članovi Sanela Dedić, Danijel Nikolić, Senad Ovčina i Aid Jaranović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara