Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih na TK

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vršit će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM.

Reha Centar

Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih. Pod rješavanjem stambenih potreba mladih podrazumijeva se kupovina stana/kuće, rekonstrukcija, adaptacija stambenog prostora, izgradnja kuće ili nadziđivanje kolektivnog stambenog objekta.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara