Stvaranje pravnog osnova za poboljšanja u turizmu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o turističkim zajednicama. Riječ je o dokumentu koji uređuje osnivanje, organizaciju i rad turističkih zajednica, način njihovog finansiranja i poslovanja, kao i kriterije za kategorisanje turističkih mjesta.

Reha Centar

Turističke zajednice se osnivaju radi razvoja, unaprjeđenja i promocije turizma na području lokalnih zajednica i Tuzlanskog kantona, i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom, na način da upravljaju destinacijom na nivou za koji su osnovane.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u primjeni je bio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH za koji je Presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Kako Parlament FBiH u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude nije donio novi zakon kojim bi se uredila ova oblast, trenutno imamo instituciju turističke zajednice čije djelovanje i finansiranje nije propisano ni jednim zakonskim aktom.

Zbog toga je Vlada Tuzlanskog kantona, predložila donošenje Zakona o turističkim zajednicama za područje TK kojim bi se prevazišla ova pravna praznina i na cjelovit način bila uređana oblast organizovanja i djelovanja sistema turističkih zajednica.

Zakon bi trebao doprinjeti aktivnom sudjelovanju lokalnih samouprava u razvoju turističke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordiniciji unutar sistema, svrsishodnijem trošenju sredstava, povećanju zakonitosti rada turističkih zajednica, promociji turističkog proizvoda i povećanju stručnosti zaposlenih u turističkim zajednicama.

Novi Zakon kojim se utvrđuju pravne osnove za poboljšanje rada i organizovanja turističkih zajednica, u konačnici treba pridonijeti kvalitetnijem turističkom proizvodu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara