Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli učesnici OSCE-ove škole „Mladi i sigurnost“

Spread the love
Rental Travel

U periodu od 16.-21.10.2016. godine održana je škola „Mladi i sigurnost“, a u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Učešće na istoj uzelo je više od 40 studenata prava, sociologije, politologije i bezbjednosnih studija sa fakulteta u Banja Luci, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i Tuzli.

Reha Centar

osc

Tokom protekle sedmice, studenti su prisustvovali predavanjima koje su održali neki od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti i razgovarali o trenutnim bezbjednosnim pitanjima u BiH i regionu. Ova Škola je pružila praktični uvid u rad institucija nadležnih za usvajanje i provođenje Sigurnosne politike BiH. Tako su studenti imali priliku posjetiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Jedinicu za specijalnu podršku SIPA-e, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Oružane snage Bosne i Hercegovine i mnoge druge ustanove.

fotografija-4_800x533 fotografija-9_800x533 fotografija-1_800x480

U sklopu događaja održana su i predavanja o temama koje predstavljaju veliki izazov za sigurnosni sektor naše zemlje, poput terorizma, cyber terorizma, regrutacije naših državljana na strana ratišta, ali i korupcije u javnom sektoru.

osc

Školu je otvorio v.d. šefa Odjela za bezbjednosnu saradnju pri Misiji OSCE-a u BiH, gdin. Paul Martin, koji je naglasio važnost upoznavanja mladih sa strategijom Sigurnosne politike Bosne i Hercegovine, a koja uključuje spoljnu politiku, odbrambenu politiku, unutrašnju bezbjednost, obrazovanje i ravnopravnost polova.

osc

Prisutnima se obratio i zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, gdin. Mijo Krešić, iskazavši svoja nadanja da će studenti, zajedno sa ostatkom akademske zajednice i civilnog društva, doprinijeti reviziji sadašnje i izradi nove Sigurnosne politike BiH.

osc

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli na ovom događaju predstavljali su studenti Amar Kavgić, Maja Kraljević i Emina Jukan.

Škola „Mladi i bezbjednost“ je organizovana u saradnji sa Interresornom radnom grupom Vijeća ministara BiH za posmatranje sprovođenja Sigurnosne politike BiH.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: