Stiže li nam to “Nova vlast”

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da obustavi sve postupke davanja saglasnosti za imenovanje direktora ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK i da povuče već date saglasnosti za izbor i imenovanje direktora  kao i da obustavi predlaganje članova školskih odbor a zbog mogućih kršenja zakonskih odredbi iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, te da o tome pismeno informiše Vladu TK.

Reha Centar

Iz svega gore navedenog nije teško pročitati da nam stiže “Nova vlast” ili da nam nije išlo baš sve po zakonu !?

aktuelno.ba

Komentari

Komentara