Šteta je velika ali to građani ne smiju osjetiti

Menprom

Imajući u vidu medijsko izvještavanje o šteti i stepenu uništenja dokumentacije tokom devastacije i požara u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, s ciljem davanja preciznih informacija i sprječavanja nastanka bespotrebne panike sve građane želimo obavijestiti da je sva dokumentacija koju su građani predavali na centralnoj pisarnici, u cilju ostvarivanja određenih prava, sačuvana u elektronskoj formi, te da se postupanje nadležnih organa po zahtjevima građana odvija otežano, ali po predviđenoj dinamici.

Reha Centar

Istina, požar i demonstranti su nakon ulaska u prostorije zgrade uništili znatan dio računarske opreme i dokumentacije, ali se preraspodjelom opreme učinilo da taj nedostatak najvećim dijelom u svom radu podnesu zaposlenici, a u najmanjoj mogućoj mjeri građani Tuzlanskog kantona.

U izvještajima je spomenuto da je uništeno oko 80% dokumentacije koju je zaprimila Centralna pisarnica, i to ovom prilikom želimo demantovati. Cjelokupna oprema centralne pisarnice, kao i server gdje je pohranjena dokumentacija i podnesci građana su na vrijeme zaštićeni, te su oštećeni samo manjim dijelom.

Ipak, ovim putem, želimo pozvati sve građane koji su podneske predali lično u centralnu pisarnicu u četvrtak i petak 06 i 07. februara da se u što kraćem roku obrate u centralnu pisarnicu kako bi provjerili da li je njihov podnesak uredno protokolisan.

U veoma kratkom roku, početkom protekle sedmice, pisarnica je izmještena u prostorije Pedagoškog zavoda u Tuzli i iako u otežanim uslovima, osposobljena za nesmetan rad sa strankama.

Obzirom da još uvijek nisu urađene zvanične procjene štete, ovim putem još jednom želimo apelovati na predstavnike medija da se drže zvaničnih podataka tamo gdje oni postoje, a da svojim paušalnim procjenama ne zbunjuju građane i ne unose bespotrebnu paniku.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

Komentari

Komentara