Stanje sigurnosti na TK zadovoljavajuće, u 2014. manje krivičnih djela za 5%

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Stanje kriminaliteta na području TK u 2014. godini karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 5,11% u odnosu na 2013. godinu i smanjenje broja podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 5,67%.

Reha Centar

Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti na suzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata, borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanog kriminala.

Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 40,75% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u iznosu od 61,11%. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom 2014. godine, može se konstatovati da je policija TK evidentirala manji broj narušavanja javnog reda i mira za 6,9% nego tokom prošle godine. Istovremeno evidentiran je i manji broj prekršaja za 3,7%. Na ukupno stanje javnog reda i mira poseban uticaj su imali protestni skupovi koji su održavani tokom cijele 2014. godine.

Poseban akcenat je na proteste radnika i sindikalnih organizacija „propalih” preduzeća TK (naročito u toku februara), a koji su nastavljeni i tokom cijele godine. Ovi protesti su najvećim dijelom održani u Tuzli zbog sjedišta institucija vlasti i pravosudnih organa.

Pored protesta sindikalnih organizacija i nezaposlenih radnika, na području PU Živinice organizovani su masovni protesti prodavača sa prostora pijace u Živinicama zbog neriješenog imovinsko-pravnog odnosa sa općinskim strukturama, održavani su protesti različitih neformalnih grupa građana zbog iskazivanja nezadovoljstva: raspodjelom sredstava za sanacije od prirodnih nepogoda, rezultatima konursa za poslove, radom općinskih vijeća, neisplatom penzija itd.

Također, 2014. godina je bila i izborna godina za državne nivoe vlasti, sa predizbornim skupovima kao i okupljanjima građana u masovnijem broju. Tokom 2014. godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na predhodnu godinu za 4,2%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama manji je za 4 nezgode, a manje je i poginulih osoba. Broj nezgoda sa povrijeđenim osobama veći je za 60 nezgoda ili za 5,6%, broj osoba sa teškim tjelesnim povredama veći je za 3,7%,dok je broj osoba sa lakim tjelesnim povredama veći za 5,2%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom manji je za 176 nezgoda ili za 10,1%.

Odjel za informisanje Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara