Stanje na poručju Tuzlanskog kantona danas se stabilizuje

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Infomaciju o stanju na području Tuzlanskog kantona uzrokovano poplavama i klizištima. Prema izvještaju komandanta Kantonalnog štaba civile zaštite Samida Šarca, stanje na poručju Tuzlanskog kantona danas se stabilizuje. Registrirano je opadanje nivoa jezera Modrac, a time i nivoa preliva preko brane. Također, registrirano je i da se voda, koja je plavila određena područja, polako povlači, te se znatan broj izlivenih vodotoka povukao u riječna korita. Problem poplavljenog zemljišta je još uvijek u značajnoj mjeri prisutan na područjima Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka, ali ohrabruje to da se voda i na ovom području povlači.

Reha Centar

Većina putnih pravaca je prohodna, tako da je razbijena putna blokada i otvorena komunikacija između općina na području Tuzlanskog kantona, kao i prema drugim centrima u Bosni i Hercegovini.

Ono što u narednom periodu predstavlja opasnost jeste klizanje tla. Do sada je evidentirano 1.450 klizišta na području našeg kantona, ali se predpostavlja da će u narednim danima doći do pojave novih, te da će ovaj broj biti daleko veći.

Pohvalno je da je u proteklom periodu ostvarena odlična saradnja između Civilne zaštite, Oružanih snaga BiH i jedinica MUP-a, te da su time prevenirane još veće štete.

 Značajno je istaći da se zbog preventivnih razloga nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona do daljnjeg neće izvoditi, a građani će o nastavku nastave u školama biti blagovremeno obaviješteni.

Današnjoj sjednici Vlade prisustvovao je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. Dogovoreno je da potpredsjednik Kebo bude ambasador Tuzlanskog kantona na predstojećim skupovima međunarodnog karaktera i donatorskim konferencijama, a kako bi vjerodostojno predstavio teško stanje nivo štete na Kantonu.

Odmah nakon današnje sjednice četiri tima, formirana od članova Vlade Tuzlanskog kantona i potpredsjednika Kebe uputili su se u obilazak najkritičnijih područja našeg kantona.

Odjeljenje za informisanje – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara