Šta vam poručuju brojevi u snovima

Spread the love
Rental Travel

Brojevi u snovima imaju isto značenje kao i objašnjenja koja se koriste u numerologiji. Broj u snu takođe ukazuje na neku posebno značajnu godinu u životu onoga koji sanja. Na primjer, san u kome se tri žene svađaju može ukazati na to da je onaj koji je to sanjao bio svjedok svađa i nesporazuma cvoje majke, kada je imao tri godine.

Reha Centar

Sljedeće analize mogu poslužiti kao polazna osnova za tumačenje brojeva.

BROJ JEDAN

Broj 1 je “muški broj” i simbolizuje muški princip. On pokazuje zahtjev za razvijanje individualnosti i kreativnosti, ili ukazuje na sebičnost onog koji sanja u odnosu na predmet sna.

BROJ DVA

“Ženski broj” – ukazuje na ravnotežu, dijeljenje, davanje i uzimanje, dvostrana komunikacija. Broj dva je bitan, važan. On je na neki način simbolički, predskazateljski. Ukazuje na neku zajednicu, npr. broj dva se odnosi i na vjenčanje, blizance, par nečega i sl. Sanjanje ovog broja nije dovoljno da onaj koji sanja samog sebe smatra “medijumom”, ali je veoma dobar pokazatelj, predznak.

BROJ TRI

Ovaj broj uvijek ima veze sa nekim davanjem, predavanjem, zaklinjanjem, nekom obavezom i kao takav može se svrstati u kategoriju: “Ja trebam”. On se odnosi na um, tijelo i duh, i zahtijeva se da se osoba koja sanja obaveže umom, tijelom i duhom da usavrši sebe u pravcu koji je iniciran u snu.

Broj 3 se obično javlja u snovima ili kod osoba koje su zatvorile svoje srce prema drugim ljudima; obično ukazuje na nedostatak predavanja, davanja. Trougao ili priramida takođe simbolizuju predavanje i podređivanje.

BROJ ČETIRI

Ovaj broj ukazuje – simbolizuje ograničenje. Na primjer, sustizanje autobusa sa brojem 4 u snu može značiti da onaj koji sanja ograničava svoj životni put kroz svoje akcije i misli. Kutija ili kvadrat takođe znače ograničenost, neku zatvorenost, krutost.

BROJ PET

Još jedan “muški” broj. Simbolizuje senzualnost i seksualnost, 5 čula, Karma (literarno značenje usvojenih lekcija na osnovu 5 čula).

BROJ ŠEST

Još jedan “ženski” znak. On simbolizuje “Dharma”, vjeru, “Christ Consciousness” (svjesnost o Hristu), ponos, ljubav, praštanje, saosjećanje i sl. u okviru samoga sebe.

BROJ SEDAM

Ovaj broj uvijek ukazuje na Duhovno Prosvjetljenje. Naš duhovni centar je naša sedma Čakra. Na primjer, san u kome sustižete autobus sa brojem 37 do Crkve je zahtjev da se podredite (broj 3) i predate razvijanju vaše duhovne strane (broj 7 i crkva).

Plaćajuci npr. 47 evra neku cijenu, ukazuje da onaj koji sanja ograničava svoju duhovnost, prirodu, svoj duh (br. 7) ne ulažući dovoljno energije (plaćanje nečega) u razvijanje ili ostvarivanje toga cilja.

BROJ OSAM

Ovaj broj je simbol perfektne ravnoteže (zamislimo ga u vodoravnoj poziciji – znak beskonačnosti) i on simbolizuje razvoj, ekspanziju kroz ravnotežu (simbol beskonačža). Takođe, on se u snovima pojavljuje i kao kružni sistem (osmica se sastoji od dva kruga).

BROJ DEVET

Ovaj broj nije uobičajen u snovima i ukazuje da je onaj koji sanja duhovno izuzetno razvijen ili natprosječno bogat duhom. Sanjanje ovog broja znači da onaj koji sanja prati svoj životni put ili da pravilno slijedi duhovni put, kao i da ima spoznaju o vrijednosti života, tako da će na kraju svog života biti svjestan svih važnih lekcija.

Osobe kojima broj 9 predstavlja lični (ključan) broj ili koji sanjaju ovaj broj, smatraće potpuno prirodnim da sami neprekidno uče i proučavaju duhovne stvari.

NULA

Ovo je savršen simbol, bez početka i kraja. On simbolizuje Boga i ideale. Na primjer, broj 70 može da simbolizuje duhovne ideale.

BROJ DESET

Simbolizuje završavanje, zaokružavanje, zbir, konačnost, zajednicu.

Izvor: sanjalica.com

Komentari

Komentara