Šta to brine Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona (SSDMISTK) želi upoznati javnost sa problemima sa kojima se susreću uposleni u Domu zdravlja Živinice, a koji se reflektuju na funkcionisanje ustanove, međuljudske odnose, kvalitet usluge koja se pruža pacijentima ovog kraja. Navedeni problemu su nastali kao rezultat političkih previranja, ignorantskog odnosa osnivača (Općina Živinice) spram ustanove i nedovoljne želje Vijećnika Općinskog vijeća Živinice da se stane u kraj ličnim interesima pojedinaca i prekine degradiranje struke.

Reha Centar

Uposlenici Doma zdravlja Živinice više su puta ukazivali na nepravilnosti u pogledu izmjena i dopuna Pravilnika o radu koji je donio Upravni odbor ustanove ne uvažavajući mišljenje predstavnika struke. U pokušaju da o ovom problemu razgovaraju sa direktorom ustanove i Upravnim odborom (UO) nikada nisu nailazili na otvorena vrata, a pojedine izmjene navedenog pravilnika direktno bi dovele do zloupotrebe položaja upravo više puta izabranog člana UO koji ima ambiciju tim aktom od glavnog medicinara sebe unaprijediti u pomoćnika direktora za sestrinstvo. Sporni akt obiluje i drugim nepravilnostima koje se „guraju na mala vrata“, kao i Sistematizacija radnih mjesta kojom se nastoji ispuniti ambiciozan plan pojedinih osoba na štetu digniteta i položaja doktora medicine i stomatologije, ali i same ustanove.

Nosioci posla, ali i pripadajuće odgovornosti, više su se puta za dijalog i pomoć obraćali dorektoru i Upravnom odboru, ali i osnivaču JZU Dom zdravlja Živinice no bez uspjeha. Ustanova ima više puta biran privremeni Upravni odbor (više nego to zakon dopušta), a prekrajanje zakonskih akata koji su štetni po radnike ustanove na koncu bi se moglo odraziti na kvalitet usluge koju korisnici zdravstvenih usluga sada koriste u Domu zdravlja Živinice.

Naime, Osnivač se ignorantski odnosi i prema poboljšanju uslova rada u ovoj ustanovi koja svakodnevno brine o zdravlju stanovnika, a koji nikada nisu osjetili posljedice ovoga problema od strane usposlenih. Akumuliranje gubitaka uskoro bi se moglo reflektovati kroz nemogućnost obavljanja osnovne djelatnosti ustanove, nabavke osnovnih medicinskih materijala za rad i isplate plata.

Stoga Sindikat i na ovaj način želi zatražiti imenovanje stalnog Upravnog odbora prema zakonskoj proceduri, a koja predviđa da članovi ovog tijela ne budu osuđivani za krivična djela i privredni prijestup te da nemaju sudsku zabranu obavljanja predviđenih aktivnosti, da nisu paralelno članovi političkog rukovodstva i nemaju sukob interesa po bilo kom zakonom predviđenom osnovu.

Sindikat je zabrinut aktuelnom situacijom i želi da o istoj bude upoznata i javnost kako bi se zajednički našao izlaz iz nagomilanih problema prije nego posljedice budu drastične, a struka prinuđena i na drastičnije korake.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona

Foto: arhiv

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: