Šta je suština novog Prijedloga zakona o državnoj službi kojeg je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog zakona o državnoj službi, kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika, namještenika i drugih osoba zaposlenih u organima državne službe u tom kantonu.

Reha Centar

Predsjednik Kluba poslanika SDA u Skupštini TK-a Mirza Omerdić pojašnjava da ovaj zakon predviđa neka inovativna rješenja, ističući da više ne postoje rukovodeći državni službenici, nego su i oni u kategoriji državnih službenika.

Navodi da je ovo zakonsko rješenje gotovo identično zakonskom rješenju u Kantonu Sarajevo i daje mogućnost da se u skladu sa Zakonom o radu, koji je donesen na nivou FBiH, napravi efikasnija uprava i administracija, gdje će propulzivnost kadrova biti olakšana.

-Tu je i nekoliko rješenja u slučaju prekobrojnosti, premještanja državnih službenika iz jednog organa u drugi, a zakon  će omogućiti organima javne uprave da na bolji, adekvatniji način iskoriste ljudske resurse – dodaje Omerdić u izjavi za Fenu.

Po njegovim riječima ovim zakonom direktori samostalnih upravnih organizacija se biraju na mandat od  pet godina, s mogućnošću ponovnog reizbora,  ocijenivši da je to dobar način da se razbije monopolski položaj ovih direktora, jer su ranije  birani na neodređeno vrijeme.

Organima državne službe u smislu ovog zakona smatraju se organi uprave, upravne organizacije, službe za upravu i drugi organi kantona, grada, općine na području kantona.

Izvor: aktuelno.ba / Fena

Komentari

Komentara