Sredstva za 10 općina za projekte zaštite okolice, Tuzla bez sredstava

Rental Travel

Vlada TK dala je saglasnost na odluke o odobravanju finansijskih sredstava općinama Tuzlanskog kantona za projekte iz oblasti zaštite okolice iz sredstava posebnih naknada prilikom registracije vozila. Općini Doboj Istok za projekte iz oblasti zaštite okolice odobren je ukupan iznos od 46.640,54 KM. Općina Doboj Istok dostavila je 6 zahtjeva za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okolice. Radi se o projektima čišćenja i profiliranja kanala, uređenja zelene površine, zamjene sijalica ulične rasvjete, čišćenja divljih deponija na području općine Doboj Istok 5.002,00 te čišćenja putnog pojasa.

Reha Centar

Vlada TK odobrila  je isplatu finansijskih sredstava Općini Kalesija za projekte iz oblasti zaštite okolice u ukupnom iznosu od 123.148,89 KM. Projekti se tiču interventne sanacije privremene deponije Prijemet – Vis Kalesija i ređenja izletišta Pješavica.

Vlada TK također je odobrila isplatu 168.619,25 KM za finansiranje projekta “Sanacija, rekultivacija i modernizacija pješačke staze Aleja kestenova u Gradačcu” – II faza, općini Gradačac.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava isplatu finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Poboljšanje usluge i postepeno proširenje pokrivenosti prikupljanja i odvoza otpada sa teritorije općine Sapna”, općini Sapna u iznosu od 22.735,18 KM.

Vlada je odobrila isplatu 233.035,59 KM Općini Živinice za projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o 5 projekata  među kojima je izrada glavnog kanalizacionog voda-kolektora, kanalizaciona mreža, čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva, izgradnja kolektora fekalne kanalizacije i sadnja drvoreda.

Odobrena je i isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Uređenje izletišta u Mjesnoj zajednici Nahvioci na lokalitetu Luka – Joha”, općini Čelić u iznosu od 28.402,50 KM.

Vlada TK dala je saglasnost za odobravanje finansijskih sredstava Općini Lukavac za projekte iz oblasti zaštite okolice u ukupnom iznosu od 89.620,02 KM. Sredstva su namijenjena za povećanje energijske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji i odvodnju oborinskih voda sa brda Doležal i brda na području Bistarca te izgradnju dijela oborinskog kanala.

Općini Teočak odobrena je isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Izrada projekta reciklažnog dvorišta” u iznosu od 9.479,04 KM.

Općini Kladanj odobren je iznos od 43.575,76 KM za finansiranje projekta “Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zanatskog centra u centru Kladnja – II faza”.

Vlada TK dala je saglasnost za isplatu finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Nabavka kamiona za skupljanje otpada”, općini Banovići u iznosu od 140.572,79 KM.

Grad Tuzla je kako smo saznali ostao bez sredstava jer nije na vrijeme dostavio svoje projekte.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara