Srednjoročni plan i program izgradnje i obnove regionalnih cesta

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Srednjoročni plan i program razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama na području Tuzlanskog kantona na period od 2017 – 2020. godine.

Reha Centar

Plan i program razvoja, uputiti će se Skupštini Tuzlanskog kantona na davanje saglasnosti. Srednjoročni plan i program razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama Tuzlanskog kantona je skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na cestama Tuzlanskog kantona u skladu sa zakonskim obavezama.

On predstavlja osnovu za organizovano predviđanje i usmjeravanje razvoja u mrežu regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona i treba da bude bazna osnova za razvoj regionalnih cesta na području Kantona.

Izradom Srednjoročnog plana i programa, nastojalo se analizirati postojeće stanje cesta i objekata na njima kao i saobraćaja na području Tuzlanskog kantona i na osnovu analize prikupljene dokumentacije, predložiti odgovarajuća adekvatna rješenja poboljšanja saobraćajnog sistema, odnosno cestovne mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara