Srebrenik: Održana edukacija na temu zaštita prava potrošača

Spread the love
Rental Travel

U četvrtak 23. februara u Domu kulture Srebrenik održana je edukacija i savjetovanje potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz upoznavanje sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača, uključujući moguće načine rješavanja potrošačkih sporova.

Reha Centar

Ovu edukaciju je organizovalo UG „Klub potrošača“ Tuzla pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva trgovine i uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK stručna savjetnica Dželmina Huremović upoznala je prisutne sa dosadašnjim aktivnostima Ministarstva kada je u pitanju zaštita potrošača, osvrnula se na neke od najčešćih primjera kršenja prava, praksu EU u toj oblasti te dosadašnju saradnju sa UG „Klub potrošača“ Tuzla.

Najznačajniji dio edukacije bila je prezentacija Instituta za akreditiranje BiH, kojom je pretstavljena misija Instituta, način rada, doprinos sigurnosti potrošača vezano za akreditiranje ispitnih laboratorijskih kapaciteta, odnos Istituta i drugih institucija koje doprinose zaštiti potrošača, te buduće aktivnosti i obaveze Instituta u pristupnom procesu prema Evropskoj uniji.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara