Srđan Mićanović: Moramo se konačno suočiti sa realnošću, stečaji jedini lijek

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla. Odredbama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se u cilju finansijske konsolidacije zaključuju sporazumi sa povjeriocima, te da je rok za zaključivanje sporazuma po osnovu duga za zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i poreskih obaveza, 15 dana od dana dobijanja odluke o finasijskoj konsolidacije.

Reha Centar

Navedeni Sporazumi nisu potpisani u propisanom roku niti su potpisani sporazumi sa dobavljačima (povjeriocima) i sa zaposlenicima „TTU“ Tuzla, iz čega proizilazi da su rokovi utvrđeni Uredbom istekli.

Prema riječima ministra industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona Srđana Mićanovića stečaj je jedini trenutni lijek za TTU, ali i Fabriku obuće Aida Tuzla.

Također je naglasio da stečaj i ne mora značiti konačan kraj jer uvijek postoji mogućnost da se pojavi strateški partner koji će nakon stečaja imati jasniju sliku o stvarnom stanju u preduzeću.

Kako do sada gotovo niti jedan takav partner nije pronađen za prethodne stečaje, možemo očekivati jedino na hiljade novih članova Biroa za zapošljavanje, ako uopšte i ispune uslove da se tamo prijave.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara