Sprečavanje zloupotrebe poljoprivrednih poticaja

Spread the love
Rental Travel

Vlada TK na redovnoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK. Ovim Zakonom, između ostalog, uređuju se pitanja izvora i visine sredstava novčanih podrški za poljoprivredu, opšti uslovi za ostvarivanje poticaja, modeli i postupak ostvarivanja te nadzor nad provođenjem Zakona i kaznene odredbe. Novina u odnosu na dosadašnji Zakon o novčanoj podršci je da visina novčanih sredstava ne može biti manja od 2% vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg Budžeta Kantona.

Reha Centar

Do sada taj iznos za svaku kalendarsku godinu nije mogao biti manji od 3,5 % vrijednosti. Također, značajna novina je uvođenje modela ruralnog razvoja radi sufinansiranja troškova po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja nosilaca poljoprivrednog gazdinstva kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i koji imaju registrovani obrt, stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i proizvodnji tradicionalnih proizvoda. Neki od ciljeva Zakona su osiguranje dugoročne podrške koja će omogućiti konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju za tržište, stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti te zapošljavanje u oblasti poljoprivrede.

Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o zaštiti od buke i uputila ga u skupštinsku proceduru. Ovim zakonom uređuju se dopušteni nivoi buke, mjere zaštite i način mjerenja, granični nivoi usklađeni s namjenom prostora i vremena u toku dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi a posebno njihovo zdravlje, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja važna za zaštitu od buke. Osnovni razlog za donošenje Zakona o zaštiti od buke je činjenica da je isti donesen prije donošenja federalnog zakona, te je nakon donošenja federalnog Zakona o zaštiti od buke došlo do potrebe usklađivanja kantonalnog sa federalnom regulativom. Drugi razlog je potreba za preciznijim definisanjem inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o prestanku primjene Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu, po skraćenom postupku. Riječ je o proceduralnom usaglašavanju sa federalnim Zakonom. Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti proizlašla je obaveza usklađivanja organizacije i rada zdravstvenih ustanova sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Vlada je, također, donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za javno zdravstvo TK.

Komentari

Komentara