Sport u Tuzlanskom kantonu: Malo novca dobri rezultati

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2014. godini. Prema Informaciji na području TK odvija se organizovana sportska aktivnost kroz klubove kao osnovne ćelije sporta, opštinske sportske saveze, strukovne saveze, Sportski savez Tuzlanskog Kantona a uz finansijsku podršku i nadzor Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Reha Centar

Sportisti sa područja TK u 2014. godini učestvovali su na takmičenjima organizovanim od nivoa općina, kantona, državnih liga i prvenstava do velikih međunarodnih takmičenja. Sportski kolektivi i pojedinci iz Tuzlanskog kantona, ostvaruju zapaženo učešće u reprezentativnim selekcijama BiH u skoro svim granama sporta, na olimpijskim, svjetskim, evropskim, mediteranskim, balkanskim prvenstvima, kao i u kup-šampionatima.

Na području TK postoji i radi više od 400 registrovanih sportskih organizacija sa više od 30.000 aktivno uključenih mladih sportista u raznim granama sportova, od atletike, gimnastike i plivanja kao baznih grana sporta, preko kolektivnih sportova (nogometa, košarke, odbojke, rukometa), kao i velikog broja sportista uključenih u borilačke sportove (karate, boks, tekvando, kik-boks), u kojima se postižu zapaženi rezultati.

Briga o invalidskom sportu u 2014. godini nastavljena je kroz 15% ukupne sume sredstava predviđenih za tjelesnu kulturu i sport u budžetu Tuzlanskog kantona. U 2014. godini, zbog nedostatkla sredstava i nesigurnosti dinamike realizacije već odobrenih, nisu pokrenuti planirani i potrebni projekti masovnog karaktera. Oni se odnose na školsku i studentsku populaciju, a sve u cilju uključivanja što većeg broja omladine u sportske aktivnosti i brige za tzv. aktivno zdravlje, što spada u strateške interese svih razvijenih zemalja u svijetu.

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara