Smanjenje plaća potvrdio Ured za Reviziju institucija FBiH

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici zaključila da prihvata

Reha Centar

Zaključak Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o ispravci greške konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Federalni ured za reviziju je nakon analize dokumenata koje je dostavila Vlada TK uočio grešku i zaključkom konstatovao da je došlo do  smanjenja plaća premijera i ministara kad je u pitanju primjena novog Zakona o plaćama izabranih dužnosnika. Izvještajem je načinjena politička šteta Vladi TK jer su pojedini mediji u predizborno vrijeme tendenciozno iskoristili prethodno objavljeni podatak Ureda za reviziju institucija FBiH.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara